Tubbemodel
25 oktober 2019

Tubbemodel in woonzorgcentra: evaluatierapport én nieuwe projectoproep

Tubbe is een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in een landelijke gemeente in het westen van Zweden wordt toegepast. Een woonzorgcentrum dat werkt met het tubbemodel is een aantrekkelijke, aangename en functionele plek. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe dat bewoners zo veel mogelijk (mede)zeggenschap moeten behouden over hun leven en de plek waar ze wonen. Dat betekent dat ze uitgenodigd worden om mee te denken en mee te beslissen over hun eigen zorg, maar ook over de organisatie van het woonzorgcentrum.

grootouders
25 oktober 2019

Webinar ‘Communiceren als grootouder’: 28 oktober 2019

Grootouder zijn: de glansrol van je leven! Toch zit je af en toe met vragen over die unieke rol die je toebedeeld is. Wat als je verwachtingen niet stroken met die van je kind? Je dochter of zoon hanteert een andere opvoedingsstijl of heeft vaak een andere visie dan jij. Hoe pak je het aan als je moeite hebt met bepaalde keuzes? Kan je in gesprek gaan over je rol en je grenzen? En is ook een moeilijk gesprek met je (schoon)kind mogelijk?

Vliegende reporter
23 oktober 2019

Nodig de vliegende reporter uit!

Onze vliegende reporter popelt om tijdens de Ouderenweek opnieuw op pad te gaan. Gewapend met camera en pen is zij op zoek naar buurtinitiatieven die het welzijn van mensen bevorderen en eenzaamheid aanpakken. Ouderen die daarbij een actieve schakel opnemen zijn een voorwaarde.

Noblito haalt ouderen uit hun isolement
18 oktober 2019

Noblito pakt eenzaamheid bij ouderen aan

Eerder dit jaar werden de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek bekend gemaakt. Naar aanleiding van dit onderzoek werden initiatieven bekroond die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het geluk van de Belg. Noblito, een app die eenzaamheid bij ouderen wil doorbreken, kwam als eerste algemene winnaar uit de bus.

Cover leeftijdsdiscriminatie
18 oktober 2019

Publicatie rond leeftijdsdiscriminatie: ‘Te jong? Te oud!’

Unia herschreef - naar aanleiding van de Internationale dag voor ouderen op 1 oktober - een brochure over leeftijdsdiscriminatie uit 2009. Het was hoog tijd voor een update, want deze problematiek is tien jaar later jammer genoeg nog steeds actueel.  

Buurtgerichte zorg
18 oktober 2019

Cahier ‘Buurtgerichte zorg’

Beter een goede buur dan een verre vriend. We blijven het herhalen: in oude spreekwoorden schuilt veel waarheid. Het belang van de buurt komt telkens weer naar boven. "De buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning", vertelt de cover van het zopas verschenen cahier van Kenniscentrum WWZ over buurtgerichte zorg, een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

18 oktober 2019

Lerend netwerk zorgraden eerste lijn: november 2019

VIVEL, het nieuwe Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, wil de nieuwe zorgraden actief ondersteunen in hun eerste stappen, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk vlak. Daarvoor organiseert de organisatie een lerend netwerk.

betekenisvolle activiteit
18 oktober 2019

Studiedag ‘Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg’: 4 december 2019

Deze studiedag reikt zowel een theoretisch als praktisch kader aan over het belang van dagbesteding voor de levens­kwaliteit van kwetsbare personen die leven in een woonzorgcentrum. Want bewoners die actief blijven en inspraak krijgen in hun leven, vervelen zich minder vaak en voelen zich minder eenzaam. Betekenisvolle activiteiten leiden tot een betere levenskwaliteit, psychosociaal welzijn en een betere gezondheid.

Cover boek Intimiteit
11 oktober 2019

Minisymposium ‘Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’: 26 november 2019

De beelden van de aseksuele of oversekste senior leven nog altijd sterk. In werkelijkheid is het beeld al heel anders ‘gekleurd’. Gesprekken, de seksuele beleving, expressie, oriëntatie en het seksueel functioneren gaan alle richtingen uit. Toch blijft het voor de bewoner, de familie, de zorg- of hulpverlener vaak dansen op een slappe koord om openlijk te praten over intimiteit en seksualiteit in een woonzorgcentrum.

Oudere met migratieachtergrond
11 oktober 2019

Vernieuwend wijkzorgmodel laat Brusselse ouderen met migratieachtergrond sneller weg vinden naar thuiszorg

Brusselaars met een migratieachtergrond, vooral ouderen, vinden moeilijk de weg naar de thuiszorg. Tegelijk zetten mensen met een migratieachtergrond die in Brusselse volkswijken wonen, slechts moeizaam de stap naar een job in de thuiszorg. Ook al hebben ze vaak een rijke ervaring met zorg dragen. Hoe kunnen we deze twee noden met elkaar verbinden en de knoop ontwarren?