Ouderen
15 maart 2019

Oproep: enquête over ouderenmis(be)handeling

Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg doet momenteel onderzoek over ouderenmis(be)handeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem en op basis daarvan beleidsaanbevelingen te formuleren.

Third act
15 maart 2019

Documentaire ‘Third Act’: 5 april 2019

Het leven is een schouwtoneel, maar wat als het doek bijna valt? Third Act is een film over ouder worden, over verzorgen en over verzorgd worden. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van ouder wordende acteurs en lokale ouderen die performen met Peeping Tom, een internationaal dans- en theatercollectief. In de docu krijg je een inkijk in het leven achter de schermen van de voorstelling en in het leven van Leo, een 80-jarige acteur.

Pilootprojecten dementie
15 maart 2019

Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

In oktober 2018 lanceerde Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Met de financiële steun van de Vlaamse overheid en Cera wordt dit referentiekader in 2019 verder uitgerold in Vlaanderen: zes zorgvoorzieningen zijn geselecteerd als pilootproject en worden ambassadeur van persoonsgerichte zorg.

week van de zorg
08 maart 2019

Week van de Zorg focust op ons brein!

Op 17 maart is er opnieuw de Dag van de Zorg met als centraal thema ons brein. Naar aanloop van die dag, start op 11 maart alvast de Week van de Zorg met allerlei activiteiten.

Award
08 maart 2019

Oproep: verbindende buurtprojecten gezocht

De Matexi Award bekroont tijdelijke of permanente initiatieven die buren dichter bij elkaar brengen. Het doel is het buurtgevoel te stimuleren en de nadruk te leggen op het belang van goede en leefbare buurten waar het aangenaam samenwonen is. Maak jij deel uit van zo’n initiatief? Waag dan je kans!

zorgaanzet
08 maart 2019

Debatteer mee: ‘Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?’

Te weinig jongeren kiezen voor een zorgberoep. Het zal de komende jaren steeds moeilijker worden om zorgpersoneel aan te werven. En dat terwijl de werkdruk nu al hoog is. Medewerkers in de zorg geven aan dat ze met te weinig zijn om goede en warme zorg te kunnen geven. Hoe houden we de zorgberoepen aantrekkelijk?

art
08 maart 2019

Oproep: denk mee na over kunst en dementie

Masterstudente Agogische Wetenschappen Hannah De Cauter doet onderzoek naar het bestaande zorgaanbod voor personen met dementie in Vlaanderen en Brussel en hoe kunst daarbij kan worden ingezet. Ze is hiervoor op zoek naar mensen uit het werkveld.

07 maart 2019

Studieavond 'De zorgvolmacht': 2 april 2019

Elke maand zetten gemiddeld 3.800 mensen op papier wie hun belangen moet behartigen op het moment dat ze dat zelf niet meer kunnen. Sinds september 2014 zijn al ruim 100.000 zorgvolmachten opgesteld. De Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek van Universiteit Antwerpen organiseert een studieavond waarop je er alles over te weten komt.

01 maart 2019

Oproep: herkennen ouderen zich in de programma’s van VRT?

Hoe divers is het VRT-Journaal? Komen ouderen hier eigenlijk voldoende in aan bod? En hoe zit dat bij de programma's van Eén? Die vragen onderzoeken enkele masterstudenten Journalistiek aan de KULeuven. En daarvoor hebben ze jouw mening nodig!

Valangst
01 maart 2019

Week van de valpreventie: 22 - 28 april 2019

Van 22 tot en met 28 april 2019 vindt de 8ste Week van de Valpreventie plaats. Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!’ ligt de focus van deze week op valangst.