20 juni 2019

Samen me(e)-anderen. Ethisch verantwoorde zorg in het woonzorgcentrum: 10 december 2019

Het departement Zorg en Gezondheid organiseert een congresvoormiddag in Gent rond ethisch verantwoorde zorg in het woonzorgcentrum. Hou alvast de datum vrij.

Flyer dakisolatie
20 juni 2019

Isoleer je dak vóór 2020 en verhuur zonder zorgen

Op 1 januari 2015 trad de Vlaamse dakisolatienorm in werking. Vanaf 2020 wordt er strenger toegekeken op deze norm en huurwoningen komen daarbij als eerste in het vizier. Woningen waarvan het dak onvoldoende of niet is geïsoleerd kunnen best dit jaar nog onder handen worden genomen. Op die manier worden mogelijke sancties vermeden. Er zijn bovendien heel wat hulp- en steunmaatregelen waarvan verhuurders voorlopig nog kunnen profiteren.

Favo
20 juni 2019

FAVO publiceert jaarverslag

Na een inactief jaar in 2017, hebben de commissies van de federale Adviesraad enthousiast de draad weer opgepakt in 2018. Dat resulteerde in 12 adviezen. Het opgeleverde werk wordt samengevat in een jaarverslag.

14 juni 2019

Hervorming van de eerste lijn: samenstelling van zorgraden

Vlaanderen werd opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Die zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Elke eerstelijnszone moet aangestuurd worden door een zorgraad.

Logo WMTY
14 juni 2019

Terugblik 'What Matters To You'-dag

Op 6 juni 2019 namen verspreid over heel Vlaanderen weer heel wat zorgvoorzieningen deel aan de internationale ‘What matters to You’-dag. Het is al de derde keer dat Vlaanderen deze dag mee kleur geeft. Steeds opnieuw blijkt ‘What Matters to You’ een unieke gelegenheid om zorgvragers te verwennen door die dag nog meer dan anders aandacht te hebben voor de kleine dingen die cachet geven aan de goede zorg van iedere dag.

14 juni 2019

Automatische toekenning zorgbudget loopt vertraging op

Vanaf 2 juli 2019 zouden alle nieuwe bewoners van een woonzorgcentrum automatisch een toekenning krijgen van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat geeft hen recht op een tegemoetkoming van 130 euro per maand. Goed nieuws! Alleen loopt de uitrol van die automatische toekenning vertraging op. Voorlopig moet je het zorgbudget zelf aanvragen via een verblijfsattest van het woonzorgcentrum. Hoe komt dat?

Verkeerslicht groen vierkant
13 juni 2019

Nieuwe regels voor fietsers en voetgangers: een overzicht

Sinds 31 mei zijn er een aantal nieuwe verkeersregels. Zo is het integraal groen verkeerslicht voor fietsers en voetgangers nu wettelijk geregeld en worden drie- en vierwielers met een maximale breedte van 1 meter gelijkgesteld met fietsen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit maakte een handig overzicht van alle nieuwe regels.

Oudere die voorleest aan oudere
13 juni 2019

Studiedag 'Voorlezen aan ouderen': 15 oktober 2019

Van 16 tot 24 november 2019 is het Voorleesweek. De Voorleesweek valt samen met de Ouderenweek. Een mooie gelegenheid om de kracht van voorlezen aan ouderen in de verf te zetten. Daarom organiseren Iedereen Leest en Linc vzw voor de derde keer een studiedag ‘Voorlezen aan ouderen’.

13 juni 2019

Komische 70-plussers gezocht

Het productiehuis Pretpraters is op zoek naar vlotte, enthousiaste 70-plussers voor een komisch programma op één! Je neemt geen blad voor de mond en houdt wel van humor?

Cover
13 juni 2019

Praktijkgericht boek over toekomstbestendige ouderenzorg

Zullen er nog woonzorgcentra nodig zijn? Wat zullen toekomstige bewoners aan verwachtingen en ervaringen ‘binnen brengen’? Welke rollen, verantwoordelijkheden en posities zien we weggelegd voor woonzorgcentra? Welke rol kan technologie spelen? En die veel gehoorde ‘zorg-op-maat’: hoe zal die er in de toekomst moeten uitzien?