Mobiele mantelzorgwoning
01 maart 2019

Bezoek eens een mobiele mantelzorgwoning

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren.
 

Vacature
22 februari 2019

Laatste sollicitatiekans: Stafmedewerker advisering Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad is op zoek naar een nieuwe collega. Als stafmedewerker advisering sta je in voor het beleidswerk van de Vlaamse Ouderenraad met de focus op inkomen, sociale inclusie en maatschappelijke participatie. Het gaat om een voltijds contract van onbepaalde duur. Interesse? Solliciteren kan tot en met 22 maart 2019.

22 februari 2019

Oproep: Vlaamse overheid zoekt onafhankelijke ouderen

Ouderen willen meepraten en meedoén. Participatie aan het lokale beleid kan op vele manieren, zowel binnen als buiten een lokale ouderenraad. De Vlaamse overheid ondersteunt de lokale ouderenbeleidsparticipatie via een netwerk van 23 Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) en 5 Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO). Voor dit netwerk zijn zij op zoek naar onafhankelijke ouderen.

zorg aan zet
22 februari 2019

Debatteer mee: ‘Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?’

De campagne Zorg aan Zet trekt het publiek debat over de toekomst van de zorg op gang. Het derde thema: ‘Iedereen die zorg nodig heeft, heeft het recht op toegang tot zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid. Toch slagen we er niet altijd in om dat voor iedereen waar te maken. Hoe werken we de drempels weg?’ Deel jouw idee!

levensmoeheid
22 februari 2019

Studiedag ‘levensmoeheid bij ouderen’: 28 maart 2019

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Levensmoeheid is een gevoel waar meer en meer ouderen mee geconfronteerd worden. Zij voelen zich nutteloos, tot last, ervaren een diep gevoel van existentiële eenzaamheid en hebben geen doel meer in het leven. Sommigen verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Op deze studienamiddag reiken experts van het LevensEindeInformatieForum (LEIF) en eerstelijnszorgverleners uit de woonzorg tips aan om met levensmoeheid bij ouderen om te gaan.

22 februari 2019

Verscherpt toezicht in woonzorgcentra met aanhoudende tekorten of ernstige klachten

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen geeft Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om een systeem van verhoogd toezicht te starten voor woonzorgcentra waar aanhoudend tekorten of ernstige klachten opduiken.

22 februari 2019

Vernieuwd woonzorgdecreet beschermt cliënten tegen niet erkende initiatiefnemers

Een van de fundamentele pijlers voor de ouderenzorg in Vlaanderen is het woonzorgdecreet. Dit decreet regelt de opdrachten en voorwaarden voor de verschillende woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen, van lokale dienstencentra en gezinszorg tot assistentiewoningen en woonzorgcentra. 10 jaar na het eerste woonzorgdecreet was er al heel wat geëvolueerd. Daarom wou de Vlaamse regering dit decreet vernieuwen. De Vlaamse Ouderenraad werd daarbij om advies gevraagd. Nu is het vernieuwde decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Lieve getuigt
22 februari 2019

Hoe een zorgbudget het verschil kan maken

Ongeveer 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie van 52 of 26 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt die zorgpremies om zorgbehoevende mensen in Vlaanderen elke maand met een zorgbudget te versterken.

22 februari 2019

10 wist-je-datjes over het Geïntegreerd Breed Onthaal

De Uitbouw geïntegreerd breed onthaal is een van de projecten binnen de hervorming van de eerste lijn. Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband met als kernpartners het OCMW, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n breed onthaal’ precies? 10 wist-je-datjes op een rijtje.

Zorgaanzet
15 februari 2019

Debatteer mee: ‘Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?’

De campagne Zorg aan Zet trekt het publiek debat over de toekomst van de zorg op gang. Het tweede thema: ‘De financiering van de gezondheids- en welzijnszorg staat onder druk. Er gaat steeds meer budget naar de zorg, maar toch zijn er veel behoeften die onbeantwoord blijven. Hoe duurzaam is ons systeem en hoe solidair willen we zijn met elkaar?’ Deel jouw idee!