31 augustus 2018

Neem deel aan de barometerbevraging voor lokale ouderenraden!

Hoewel ouderenraden een belangrijke draaischijf zijn voor lokale ouderenbeleidsparticipatie, bestaan er niet zoveel onderzoeken of cijfergegevens die hun werking belichten. Met de jaarlijkse barometerbevraging wil Vlaamse Ouderenraad · Lokaal hierin verandering brengen. Neem daarom ook met jouw lokale ouderenraad deel aan de barometerbevraging.

Lees meer
24 augustus 2018

Oproep: projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid, departement Mobiliteit & Openbare Werken lanceert een subsidie voor projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Heeft jouw vereniging een idee voor een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoot je organisatie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets met een leuke campagne? Dan kan je subsidies aanvragen bij het departement.

Lees meer
Verwarmingscoach
03 augustus 2018

Verwarmingscoaches trekken door Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen startte vorig jaar met het opleiden van verwarmingscoaches. Zij gaan op huisbezoek bij geïnteresseerde huishoudens in hun (buur)gemeente om hen tips te geven over het zuinig instellen van de verwarming. Vorige winter bezochten de coaches 282 gezinnen, die elk gemiddeld 165 euro bespaarden op hun energiefactuur. In totaal goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 112 ton per jaar! Ook jij kan verwarmingscoach worden.

Lees meer
end of life care
20 juli 2018

Onderzoek kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg in woonzorgcentra

Op 1 juni start de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB) met een nieuw project in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Net zoals het bestaande kwaliteitsindicatorenproject voor de palliatieve teams thuis en in het ziekenhuis, zullen de onderzoekers tegen het najaar vragenlijsten ontwikkelen om de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg zelf te meten en te verbeteren in het woonzorgcentrum.

Lees meer
06 juli 2018

Oproep voor deelname aan leertraject cultuursensitieve residentiële ouderenzorg

De diversiteit van de bevolking weerspiegelt zich steeds meer in de ouderenpopulatie. We staan aan de vooravond van een nieuw woonzorgdecreet waarin de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal wordt gezet en kwaliteitsvolle zorg voorop staat. Dit kan niet voorbij gaan aan de noodzaak van een meer cultuursensitieve benadering in de residentiële woonzorgvoorzieningen. Daarom wil minister Vandeurzen werk maken van een kwaliteitskader voor cultuursensitieve zorg en ondersteuning in de Vlaamse residentiële ouderenzorg met het oog op kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg in een verander

Lees meer
Sociale Media
06 juli 2018

Oproep onderzoek naar sociale media bij 65-plussers

Maren Verhoest, student Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent, doet onderzoek naar het gebruik van sociale media bij 65-plussers in Vlaanderen. Deze vragenlijst bevat naast enkele algemene vragen ook enkele vragen over je sociale mediagebruik, je internetvaardigheden en over het terecht kunnen bij vrienden en familie. Neem jij ook deel?

Lees meer
Senioren Slam
06 juli 2018

Neem deel aan de Senioren Slam

Senioren Slam brengt stedelijke jongeren en ouderen samen rond slam, rap en poëzie. Twee opvallende maatschappelijke evoluties zoals 'vergrijzing' en 'verkleuring' sluiten zo een verrassend creatief verbond. Waar kunnen ze elkaar vinden en versterken? De Koninklijke Vlaamse Schouwburg en Urban Woorden organiseren vanaf november 2018 workshops voor ouderen uit Brussel en Leuven en jij kan deelnemen!

Lees meer
M-Awards
29 juni 2018

Organiseerde je een mediawijs initiatief? Maak kans op een M-Award!

De M-Awards willen straffe mediawijze initiatieven in Vlaanderen erkennen en meer zichtbaarheid geven. Je kan je onderzoek, lesactiviteiten, educatieve pakketten, campagnes, video's, ... die een aspect van mediawijsheid in de kijker zetten indienen. Er worden vijf M-Awards uitgereikt. Organiseerde jij een mediawijs initiatief? Waag je kans!

Lees meer
levenseindezorg
15 juni 2018

Gezocht: 26 geriatrische afdelingen die de levenseindezorg willen verbeteren

Het zorgprogramma ‘Laatste levensdagen voor de geriatrie’ helpt om kwaliteitsvolle levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen van patiënten in ziekenhuizen. Symptomen kunnen aangepakt worden en het comfort kan verbeteren tijdens de stervensfase. Dankzij financiering van Kom op tegen Kanker kunnen 26 geriatrische afdeling tussen 2018 en 2020 het zorgprogramma gratis invoeren.

Lees meer
Toegankelijkheid
08 juni 2018

Hoe ervaar jij de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen? Jouw mening telt!

Wie in Vlaanderen een publiek gebouw wil bouwen of verbouwen, moet bij de bouwaanvraag rekening houden met enkele toegankelijkheidsvoorwaarden. De bedoeling is om het gebouw voor iedereen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken, zowel voor personen met als zonder handicap. Deze regelgeving bestaat al 8 jaar. Inter evalueert nu de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving. Hiervoor polsen zij ook naar jouw mening en ervaring.

Lees meer
(c) Bart Lasuy
08 juni 2018

Leeftijdsvriendelijke verkiezingen. Doe jij ook mee?

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Op die dag worden de politieke kaarten dus opnieuw geschud, en kan elke burger mee zijn stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? Nog steeds krijgen tal van ouderen met zorgnoden automatisch doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven. Dat gebaar is vaak goed bedoeld, maar lang niet altijd écht nodig. Daarom doet de Vlaamse Ouderenraad samen met verschillende partners een oproep.

Lees meer
11 mei 2018

Wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’

De jaarlijkse wedstrijd ‘Jong en Oud in Gent’ is een gezamenlijk initiatief van Stad en OCMW Gent en beloont initiatieven die jong en oud samenbrengen. Die activiteiten leiden tot meer wederzijds respect en begrip en maken van Gent een leeftijdsvriendelijke stad. Neem deel met jouw initiatief.

Lees meer
Straffe verhalen over zorgjobs
20 april 2018

Gezocht: straffe verhalen over zorgjobs

Tegen 2021 komen er meer dan 32 000 jobs bij in de Vlaamse zorg- en welzijnssector, terwijl er nu al veel handen tekort zijn. Het wordt een gigantische uitdaging om al die plaatsen ingevuld te krijgen. Hoog tijd dus om nieuwe mensen warm te maken voor de zorgsector. Daarvoor gaat de Vlaamse zorgambassadeur op zoek naar straffe verhalen van zorgprofessionals.

Lees meer
Oproep: #ZorgLokaal begint bij jou
05 oktober 2017

Gezocht: ambassadeurs voor campagne #ZorgLokaal

In de zorg draait het om mensen. En goeie zorg begint dichtbij, in de eigen gemeente. Ben jij daar ook van overtuigd? Word dan mee ambassadeur van #ZorgLokaal, een campagne van de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). In ruil krijg je inspiratie- en communicatiemateriaal.

Lees meer