Cover suicidepreventie bij ouderen
17 mei 2019

Suïcidepreventie bij ouderen

Het Vlaams Expertisecentrum voor suïcidepreventie (VLESP) bracht een brochure met praktijkgerichte adviezen uit voor zorgverleners rond preventie van zelfdoding bij ouderen. Die focust concreet op het opsporen en behandelen van suïcidaal gedrag bij ouderen.

Vlaams Congres Palliatieve Zorg
17 mei 2019

Congres ‘Palliatieve zorg’: 15 oktober 2019

Tijdens dit congres brengt de Federatie Palliatieve Zorg iedereen samen die palliatieve zorg een warm hart toedraagt voor nieuwe inzichten en praktijken. Het staat deze keer in het teken van gevoelens in de laatste levensfase. 6 experts halen een gevoel boven water en vertellen openhartig over hun ervaringen en aanbevelingen inzake geluk, angst, durf, verwachting, autonomie en toewijding tijdens de laatste levensdagen.

Ouderen en gezondheid
17 mei 2019

Publicatie ‘Ouderen en gezondheid’

Over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente. Dat is het doel van de nieuwe publicatie van Gezond Leven, in samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad en andere partners.

Cultuureducatie
10 mei 2019

Inspiratiemoment ‘Ouderen en cultuureducatie’: 18 juni 2019

Cultuureducatie is overal: binnen de kunsten, erfgoed maar ook bij jeugdwerk, ondernemerschap, welzijn, ... In al haar diversiteit kan cultuureducatie verbindingen leggen. Tussen mensen en tussen sectoren. Tussen publieken en tussen professionelen, hoe divers ze ook zijn. Publiq organiseert daarom een reeks van 10 korte evenementen, samen met verschillende organisaties. Ook de Vlaamse Ouderenraad is partner en organiseert één van de 10 evenementen. Daarbij focussen we op cultuureducatie voor en door ouderen.

10 mei 2019

Studiedag ‘Zorg en bezorgdheid: een evenwicht tussen mantelzorger, professionele hulpverlener en oudere’: 13 juni 2019

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling organiseren het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en Ecoute Seniors een studievoormiddag over de communicatie tussen oudere, mantelzorger en professionele hulpverlener.

Cover boek 60 met een plus
10 mei 2019

Derde druk voor ’60 met een plus’

Het boek ’60 met een plus’ van Els Messelis is al toe aan de derde druk. De auteur neemt ons via verschillende topics mee op weg naar creatief, zinvol en succesvol ouder worden.

Ouderen
09 mei 2019

Oplossing voor ouderen met leefloon en zorgbudget

65-plussers die recht hebben op een leefloon, zien hun leefloon niet langer dalen wanneer ze ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen. Dat zijn ministers Vandeurzen en Ducarme overeengekomen, op aandringen van de Federale Adviesraad voor Ouderen en de Vlaamse Ouderenraad. Dit betekent een stap vooruit voor een kleine maar kwetsbare groep ouderen met zorgnoden.

Bedankt
09 mei 2019

Oproep ‘Dag van de Mantelzorger’: 23 juni 2019

Zondag 23 juni 2019 staat ook dit jaar centraal voor alle mantelzorgers die dag in dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Het expertisecentrum Mantelzorg is daarom op zoek naar initiatieven die mantelzorgers bedanken.

Cover gids voor mede eigenaars
09 mei 2019

Nieuwe praktische gids voor (toekomstige) mede-eigenaars

Een woning kopen: het is een droom van veel Belgen, een droom die ze vaak realiseren met de aankoop van een appartement. In mede-eigendom dus. En dan moet je het met de andere eigenaars eens worden over gemeenschappelijke delen (lift, verwarming, tuin…) en het gebouw samen beheren. Een nieuwe gids van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) helpt (toekomstige) mede-eigenaars om door de bomen het bos te zien.

09 mei 2019

Vlaamse Ouderenraad kijkt terug op een productief 2018

Naar traditie presenteren we in het voorjaar steeds een jaarverslag van het voorbije jaar. Ook voor 2018 kunnen we dat doen met een positief gevoel, en dat op verschillende vlakken.