Ziekenhuisbarometer
30 november 2018

Ziekenhuisbarometer 2018: zware kosten voor knieprotheses en éénpersoonskamer 7,5 keer duurder

Het Socialistisch Ziekenfonds legde de loep over 529 345 ziekenhuisfacturen van zijn leden in 2017. Het ging na wat de leden gemiddeld uit eigen zak betalen, en analyseerde de kosten bij een knieprothese. De resultaten zijn verbazingwekkend. Een betere informatie en een hervorming van hoge kamer- en ereloonsupplementen zijn volgens de Vlaamse Ouderenraad broodnodig.

Lees meer
Online buurten
09 november 2018

iPad, da’s straffe koffie

Hoe kan je ouderen digitaal versterken en zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten? Die vraag werd onderzocht in het project ‘iPad, da’s straffe koffie’. In het gelijknamige boek wordt toegelicht hoe het project erin geslaagd is financieel kwetsbare en sociaal geïsoleerde ouderen te betrekken, hen vlotter toegang tot informatie te verschaffen en meer dan ooit contact te kunnen hebben met hun omgeving. Het boek wil inspireren en is gericht naar wie een degelijk project wil opzetten.

Lees meer
02 november 2018

Steeds meer gepensioneerden verdienen bij, al blijven ze een kleine minderheid

Het aantal gepensioneerden met een arbeidsinkomen is vorig jaar met 5% gestegen. Dat schrijft De Standaard. In totaal combineren meer dan 90 000 ouderen hun pensioen met nog wat bijverdienen. Toch blijft hun aantal relatief klein: minder dan 5% van de gepensioneerden heeft een arbeidsinkomen.

Lees meer
19 oktober 2018

Zorgbudget voor ouderen bedraagt gemiddeld 272 euro

De Vlaamse sociale bescherming helpt de zorg betaalbaar te maken via zorgbudgetten voor ouderen, mensen met zware zorgnoden en mensen met een handicap. Meer dan 102 000 ouderen (vooral 80-plussers) krijgen zo’n zorgbudget voor ouderen, goed voor gemiddeld 272 euro per maand. 80% daarvan krijgt ook nog eens een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro per maand. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Lees meer
Participatie kent geen leeftijd?
05 oktober 2018

Participatie kent geen leeftijd (?)

In het rapport ‘Voor spelers van 9 tot 99 jaar: participatie kent geen leeftijd (?)’ toetsten onderzoekers van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie van de Vrije Universiteit Brussel stereotype en verouderde beelden over Vlamingen tussen 55 en 85 jaar oud. Dat doen ze aan de hand van cijfers over de participatie van ouderen: de participatiesurveys van 2004, 2009 en 2014. En dat leverde interessante resultaten op.

Lees meer
Unia
05 oktober 2018

Unia: 70% van de ziekenhuizen heeft geen onthaalbeleid voor dove of hardhorige mensen

Amper 30 procent van de ziekenhuizen in Vlaanderen heeft een aangepast onthaalbeleid voor dove en slechthorende mensen. Die hebben daardoor vaak moeite om hun weg te vinden in het ziekenhuis, worden niet begrepen of kunnen niet volgen en vinden geen informatie op maat. Zo komt hun recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het gedrang. Dat concludeert Unia na een bevraging van ziekenhuizen en gesprekken met dove en slechthorende personen.

Lees meer
Onderzoeksrapport 'Zeventigplussers met kanker'
05 oktober 2018

Zeventigplussers met kanker

Op de internationale ouderendag, 1 oktober, presenteerde Kom op tegen Kanker zijn nieuwste onderzoeksraport ‘Zeventigplussers met kanker’. Daarin vraagt de organisatie bijkomende inspanningen van de zorgverstrekkers. Ouderen met kanker hebben door hun extra kwetsbaarheid nood aan duidelijke communicatie. Ook de mantelzorgers van oudere kankerpatiënten moeten voldoende aandacht krijgen.

Lees meer
Fietsers
28 september 2018

Verkeersveiligheidsbarometer: stijgend aantal ouderen die om het leven kwamen bij vrachtwagenongeval

Ondanks een aantal positieve resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS, zijn er oog negatieve tendensen te merken. De barometer laat een positieve tendens zien voor de eerste 6 maanden van dit jaar: het aantal ongevallen blijft nagenoeg gelijk (-0,6%) en het aantal doden ter plaatse daalt (-14%). Maar verontrustend is dat het aantal dodelijke slachtoffers bij ouderen (65 jaar en ouder) stijgt van 46 naar 53. Vooral opvallend is dat er bij de groep van ouderen een stijging is van 16 doden bij ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn (van 3 naar 19 doden).

Lees meer
Cover
14 september 2018

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

In elke gemeente kan je vanuit verschillende beleidsdomeinen werken aan preventieve gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte een inventaris met alle bronnen waar je Vlaamse en lokale gezondheidscijfers kan raadplegen met daarbij telkens een uitleg over wat elk cijfer betekent en hoe je hiermee aan de slag kan in de volgende beleidsperiode.

Lees meer
Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht
31 augustus 2018

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Het ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ voerde onderzoek om zicht krijgen op belangrijke trends in het werkveld. Daaruit bleek dat werknemers in de ouderenzorg het teamfunctioneren als belangrijkste struikelblok zien, samen met conflicthantering en probleemoplossend werken. Ook werkgevers geven deze aan als pijnpunten. Deze zaken worden door de onderzoekers ook meteen als grootste opleidingsbehoeften genoteerd. Daarnaast bracht het onderzoek nog een aantal andere zaken aan het licht waarop het Sociaal Fonds wil inspelen via hun opleidingsaanbod.

Lees meer