Beestig wijs
06 juli 2018

Seniorenraad Kortenaken is fier op... ‘Beestig Wijs’

De seniorenraad van Kortenaken, het OCMW, de thuiszorgdiensten en de organisatie ‘Beestig Wijs Zorgaanbod’ zijn van start gegaan met een uniek pilootproject. Ouderen die weinig sociale contacten hebben of amper uit hun huis geraken, kunnen voortaan bezoek krijgen van een hond.

Lees meer
29 juni 2018

Ouderenraad Zedelgem stelt memorandum voor aan lokale politieke partijen

De ouderenraad in Zedelgem gaf zijn volle steun en goedkeuring aan het door de ouderenverenigingen opgemaakte memorandum voor de lokale verkiezingen en nam het initiatief om het voor te stellen aan alle afgevaardigden van de lokale politieke partijen. Het memorandum is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen alle lokale ouderenverenigingen.

Lees meer
Terugblik 1 juni
08 juni 2018

Terugblik studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseerde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een studiedag rond diverse uitdagingen waar lokale ouderenraden voor staan. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om deze bij te wonen. We blikken terug op een goed gevulde dag, die verschillende recente beleidskeuzes met impact op het lokale ouderenbeleid belichtte.

Lees meer
GDPR
08 juni 2018

De nieuwe privacywetgeving – Hoe als lokale ouderenraad hiermee omgaan?

Sinds 25 mei is de GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. De Vlaamse Ouderenraad kreeg enkele vragen van lokale ouderenraden. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Moeten ze zich zorgen maken? Met deze tips helpen we je alvast op weg.

Lees meer
Latem
11 mei 2018

Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandum

De Latemse Seniorenraad nam de wensen van de ouderen in de gemeente ter harte bij het ontwikkelen van een memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze bevroegen de ouderen in de gemeente en bundelden de voornaamste conclusies.

Lees meer
Campagne ‘Ik stem ook’
04 mei 2018

Campagne ‘Ik stem ook’ brengt niet-Belgen naar het stemhokje

Ook niet-Belgen hebben recht om mee te praten en te beslissen wie hun stad of gemeente zal besturen. Als je geen Belgische nationaliteit hebt, kan je dus ook je stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Let wel, je dient je vóór 31 augustus 2018 als kiezer te registreren bij de gemeente.

Lees meer
Memorandum Cruciaal Lokaal
27 april 2018

Memorandum Cruciaal Lokaal

Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen. Naar aanleiding daarvan wil Zorgnet-Icuro de zorgvoorzieningen, de lokale besturen, collega-actoren, burgers én cliënten initiëren, uitdagen, stimuleren en motiveren tot een dialoog over de thema’s zorg en welzijn. Als leidraad daarvoor schreef Zorgnet-Icuro de inspiratietekst 'Cruciaal Lokaal' en een checklist met vragen. Die bieden ondersteuning om de lokale dialoog over het thema zorg en welzijn in je gemeente te voeden. De dialoog start immers cruciaal lokaal.

Lees meer
Blankenberge
19 april 2018

Blankenbergse zestigplussers laten van zich horen

49% van de Blankenbergse bevolking is zestigplusser. De seniorenraad wil zijn rol als klankbord voor deze ouderen waarmaken. Via een flyer, debatnamiddag en een bevraging peilden ze naar de noden en behoeften van de inwoners. Met de resultaten gingen ze aan de slag en zo kwam het memorandum tot stand. Dat geeft aanbevelingen over 9 kernthema’s.

Lees meer
Minderhedenforum stelt memorandum verkiezingen 2018 voor
14 april 2018

Memorandum Minderhedenforum 'Hefbomen voor lokale besturen'

Het Minderhedenforum heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een memorandum ontworpen. Ze delen aanbevelingen, hefbomen en prioriteiten voor lokale besturen om werk te maken van een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt.

Lees meer
06 april 2018

Wat vinden de Poperingse ouderen belangrijk?

De ouderenraad van Poperinge maakte een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018. Essentieel is dat elke oudere de kans krijgt om actief ouder te worden, en dat niet enkel op fysiek vlak. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om in zijn situatie en met zijn competenties ouder te worden. Zo wordt het sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevorderd, kan je maatschappelijk participeren en jezelf blijven ontplooien. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees meer