Jo Vandeurzen
21 september 2018

Internationale Alzheimerdag: gezonde leefstijl doet risico op dementie dalen

Vandaag, vrijdag 21 september 2018, is het de internationale Alzheimerdag. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert vandaag in samenwerking met Alzheimer Liga Vlaanderen en het Vlaams Apothekers Netwerk de publiekscampagne ‘SaniMemorix’ om aandacht te vragen voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd.

VAPH
07 september 2018

Actrice Nora Tilley pleit voor tegemoetkomingen VAPH boven 65 jaar

Actrice Nora Tilley, bekend van onder andere ‘De collega's’, lijdt aan de ongeneeslijke neurologische ziekte ALS. Ze kreeg de diagnose in april van dit jaar na een lange periode van doktersbezoeken en onzekerheid. Nu wil ze zich inzetten voor de toekomst van lotgenoten, want als 65-plusser botst ze op discriminerende leeftijdsgrenzen.

Voor de mannen
07 september 2018

Ouderen volop in de kijker tijdens nieuw TV-seizoen

De VRT trekt dit najaar de kaart van ouderen. Afgelopen week startten zowel op één als op Canvas boeiende programma’s. Lieve Blanquaert trekt in haar programma ‘Last Days’ de wereld rond om te ondervinden hoe men omgaat met het ouder worden en de dood. Xavier Taveirne gaat in ‘Voor de mannen’ op bezoek bij de eerste generatie mannen, zoals Will Ferdy, die zich durfden te outen als homo.

Lievegem
30 augustus 2018

Ouderen vragen participatie aan het ouderenbeleid in fusiegemeente Lievegem

De drie ouderenadviesraden van Waarschoot, Lovendegem en Zomergem doen een oproep aan de nieuwe bestuurders van fusiegemeente Lievegem om in die gemeente volop rekening te houden met de inspraak van de zestigplussers. Ze stelden een memorandum op. Daarin pleiten ze onder andere voor de oprichting van een ouderenraad die beleidsadviserend werkt. Ze vragen daarbij ook ondersteuning van een ouderenbeleidscoördinator.

Zilverroutes
24 augustus 2018

Oostende stelt voor: ZilverRoutes van ‘zitbank naar zitbank’

De stad Oostende werkte 6 ‘ZilverRoutes' of wandelingen doorheen het centrum uit van zitbank naar zitbank. Zo wil de stad ouderen stimuleren om (meer) te bewegen, om naar buiten te komen en nieuwe mensen te ontmoeten. De wandeltrajecten hebben verschillende afstanden en startpunten en worden gekenmerkt door hun ‘lusvorm’. Op die manier kan je eender waar starten met de wandeling.

zorg-esperanto
24 augustus 2018

Familiezorg West-Vlaanderen lanceert ‘train the trainer’-opleiding Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto is een methodiek om vanuit een gemeenschappelijke taal en een persoonsgericht kader samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen. De ‘train the trainer’-opleiding richt zich tot leidinggevenden, stafmedewerkers, vormingswerkers en lesgevers die met Zorg-Esperanto aan de slag willen gaan binnen hun zorginstelling, vormingscentrum, hogeschool of universiteit.

Toegankelijkheid stemlokalen
24 augustus 2018

Brochure en infosessies ‘Toegankelijkheid van stemlokalen’

De lokale verkiezingen komen er aan. En om iedereen, ook kiezers met een handicap, vlot te laten deelnemen aan de verkiezingen, ontwikkelde Inter een brochure rond toegankelijke stemlokalen.

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie
17 augustus 2018

Kortom: 10 adviezen voor een sterke lokale communicatie

De verkiezingen van 14 oktober 2018 naderen. Om het belang van communicatie op de radar te zetten schreef Kortom een ‘communicatief memorandum’ met 10 tips voor een sterke lokale communicatie. Inwoners betrekken bij het beleid? Kiezers informeren over beslissingen en plannen? Burgers en medewerkers zelf verantwoordelijkheid laten opnemen? Een goed communicatiebeleid draagt daartoe bij! Ook voor lokale ouderenraden kunnen deze adviezen interessant zijn.

© Sien Verstraeten
17 augustus 2018

Bijna 400 nieuwe beelden van ouderen in de fotodatabank!

De manier waarop ouderen en het ouder worden afgebeeld zijn, is vaak negatief of net overdreven positief. Al te vaak zie je in artikels of op affiches heel stereotype beelden. Om die de wereld uit te helpen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad een fotodatabank met realistische beelden van ouderen en actief ouder worden. Organisaties, journalisten of individuele gebruikers kunnen er gratis foto's aanvragen voor publicaties, artikels, nieuwsbrieven, presentaties, ...

17 augustus 2018

Oriënterend kortverblijf voor ouderen in crisissituatie

Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Deze centra richten zich op ouderen die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen er gebruik maken van een tijdelijk en oriënterend zorg- en ondersteuningstraject.