thuiszorg
15 March 2019

Active ageing, oud maar niet out!: 22 maart 2019

Ouderen blijven een actieve rol spelen in de samenleving. Door de vergrijzing stimuleert de overheid het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken moeten aanpassingen in het leven van ouderen gemaakt worden, dit in de woning, de buurt en de maatschappij.

Lees meer
Kwetsbaarheid
15 March 2019

Openlesmoment ‘Kwetsbaarheid bij ouderen’: 29 maart 2019

De Banaba Ouderencoaching reikt professionele bachelors uit diverse sectoren de nodige handvatten aan om met de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt aan de slag te gaan. De opleiding wordt georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool in Geel. Op 29 maart kan je deelnemen aan een openlesmoment rond kwetsbaarheid bij ouderen.

Lees meer
Third act
15 March 2019

Documentaire ‘Third Act’: 5 april 2019

Het leven is een schouwtoneel, maar wat als het doek bijna valt? Third Act is een film over ouder worden, over verzorgen en over verzorgd worden. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van ouder wordende acteurs en lokale ouderen die performen met Peeping Tom, een internationaal dans- en theatercollectief. In de docu krijg je een inkijk in het leven achter de schermen van de voorstelling en in het leven van Leo, een 80-jarige acteur. En jij kan de eerste vertoning meemaken om er nadien mee aan de slag te gaan in je organisatie, lokale ouderenraad of vereniging!

Lees meer
week van de zorg
08 March 2019

Week van de Zorg focust op ons brein!

Op 17 maart is er opnieuw de Dag van de Zorg met als centraal thema ons brein. Naar aanloop van die dag, start op 11 maart alvast de Week van de Zorg met allerlei activiteiten.

Lees meer
07 March 2019

Studieavond 'De zorgvolmacht': 2 april 2019

Elke maand zetten gemiddeld 3.800 mensen op papier wie hun belangen moet behartigen op het moment dat ze dat zelf niet meer kunnen. Sinds september 2014 zijn al ruim 100.000 zorgvolmachten opgesteld. De Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek van Universiteit Antwerpen organiseert een studieavond waarop je er alles over te weten komt.

Lees meer
mantelzorg
01 March 2019

Ga op mantelzorgvakantie met S-Plus

Zorg je voor een partner met een chronische ziekte, een broer met een handicap, een ouder die moeilijk te been is of iemand met dementie? Wil je er samen tussenuit? Dan zijn de mantelzorgvakanties misschien wel iets voor jou.

Lees meer
levensmoeheid
22 februari 2019

Studiedag ‘levensmoeheid bij ouderen’: 28 maart 2019

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Levensmoeheid is een gevoel waar meer en meer ouderen mee geconfronteerd worden. Zij voelen zich nutteloos, tot last, ervaren een diep gevoel van existentiële eenzaamheid en hebben geen doel meer in het leven. Sommigen verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Op deze studienamiddag reiken experts van het LevensEindeInformatieForum (LEIF) en eerstelijnszorgverleners uit de woonzorg tips aan om met levensmoeheid bij ouderen om te gaan. Die tips werden ook gebundeld in een bijhorend boek.

Lees meer
Studiedag
15 februari 2019

Studiedag ‘de verbeelding spreekt’: 25 april 2019

Een halve eeuw geleden richtte dr. Michel Outtier in het Universitair Centrum Sint-Jozef in Kortenberg een atelier voor beeldende therapie op. Sinds dat pionierswerk is de beeldende therapie sterk ontwikkeld. Vandaag geldt het als een krachtig medium in geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer
15 februari 2019

Summer Course on Ethics in Dementia Care: 2-5 juli 2019

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

Lees meer
Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’
08 februari 2019

Vorming: ‘Inclusie-inzicht in zichtbare en onzichtbare beperkingen’

Hoe stel je je open voor iedereen? Hoe werk je drempels voor personen met een beperking weg? Wist je dat ook mensen met een beperking graag deelnemen aan tal van initiatieven en projecten? Alleen is dit niet altijd zo evident. Ze geraken er niet. De aankondiging roept veel vragen op. Ze zijn bang dat ze er niet bij zullen horen, … Eenvoudige aanpassingen kunnen hierop inzetten. Tijdens ervaringsgerichte interactieve vormingen krijg je hier meer inzicht over.

Lees meer
zorgzame buurten
25 Januari 2019

Inspiratiedag Zorgzame Buurten: 25 maart 2019

Buurten staan volop in de belangstelling, zowel bij beleidsmakers als bij burgers en het werkveld in de meest ruime zin van het woord. Het doel van deze dag, is om stil te staan bij al deze bewegingen, bij de context, relevantie en beleidskaders, en goede praktijken van ‘zorgzame buurten’ uit te wisselen.

Lees meer
Netwerk duurzame mobiliteit
25 Januari 2019

Studiedag basisbereikbaarheid: 29 maart 2019

TreinTramBus, Mobiliteitsraad Vlaanderen en Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseren een studiedag over basisbereikbaarheid. In 2019 en 2020 staat er heel wat te gebeuren met onder andere de opmaak van regionale mobiliteitsplannen, het organiseren van vervoer op maat en de opstart van een Mobiliteitscentrale.

Lees meer
congres trauma en ouderenzorg
18 Januari 2019

Congres ‘Trauma en ouderenzorg. Heelt tijd alle wonden?’: 16 mei 2019

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze ouderen. Dit congres gaat in op het verband daartussen.

Lees meer
14 December 2018

Vormingsreeks ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks van Politeia inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.

Lees meer