congres trauma en ouderenzorg
18 Januari 2019

Congres ‘Trauma en ouderenzorg. Heelt tijd alle wonden?’: 16 mei 2019

In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze ouderen. Dit congres gaat in op het verband daartussen.

Lees meer
vrijwilligers
18 Januari 2019

Studiedag ‘Competenties en talenten in het vrijwilligerswerk’: 28 februari 2019

Ga je als organisatie aan de slag met talenten en competenties van vrijwilligers? Hier bewust mee bezig zijn, biedt heel wat troeven. Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en voelen zich gewaardeerd. Hun zelfinzicht groeit. Je krijgt een sterke vrijwilligersploeg om te werken aan je doelstellingen. Laat je inspireren op de studiedag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Lees meer
Intimiteitscoach
11 Januari 2019

Opleiding tot intimiteitscoach

Lachesis is een vormings- en onderzoeksbureau rond welzijn en zorg met en voor ouderen. Ze organiseren jaarlijks een driedaagse opleiding tot intimiteitscoach. Er zijn namelijk veel ondersteuningsvragen vanuit de ouderenzorg om een seks- en intimiteitsbeleid te organiseren in woonzorgcentra en om alle vragen of problemen te kanaliseren via een vertrouwenspersoon of intimiteitscoach. Jan Van Velthoven (QinZorg) en Els Messelis (Lachesis) zijn de inspiratoren voor de opleiding.  

Lees meer
© Luc Schuiten
11 Januari 2019

Eerstelijnsmeeting: 21 maart 2019

Met als thema ‘De gezonde stad’ komen er op de eerstelijnsmeeting van 2019 thema’s aan bod zoals preventie en detectie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, luchtvervuiling en gezondheid en burgerinitiatieven.

Lees meer
Spandoek
04 Januari 2019

Stichtingscolloquium ‘Grootouders voor het klimaat Vlaanderen’: 25 januari 2019

De recente rapporten over het (toekomstig) klimaat zijn alarmerend … Daarom willen de Klimaatoma’s en de Klimaatopa’s actie voeren om onheil, zoals hevige stormen, overstromingen, droogten, mislukte oogsten, … voor hun kleinkinderen te voorkomen. Zowel in Franstalig België als in Nederland en in Frankrijk voeren Grootouders voor het Klimaat reeds enkele jaren actie. Ze sensibiliseren het ruime publiek om rekening te houden met de klimaatrealiteit en vragen aan de beleidsverantwoordelijken om daarvan een topprioriteit te maken. Ook in Vlaanderen worden de ‘Grootouders voor het Klimaat’ boven he

Lees meer
staten generaal
14 December 2018

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel: 15 februari 2019

Wat zijn de welzijnsnoden van Brusselaars, nu en over 10 jaar? Hoe kunnen we samen aan de slag om voor 2020-2025 creatieve antwoorden te formuleren waarbij samenwerking en versterking van sectoren centraal staat, over de hokjes heen? Daar biedt deze studiedag van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg antwoorden op.

Lees meer
14 December 2018

Vormingsreeks ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks van Politeia inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.

Lees meer
zorg-esperanto
24 augustus 2018

Familiezorg West-Vlaanderen lanceert ‘train the trainer’-opleiding Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto is een methodiek om vanuit een gemeenschappelijke taal en een persoonsgericht kader samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen. De ‘train the trainer’-opleiding richt zich tot leidinggevenden, stafmedewerkers, vormingswerkers en lesgevers die met Zorg-Esperanto aan de slag willen gaan binnen hun zorginstelling, vormingscentrum, hogeschool of universiteit.

Lees meer