Cover Clever boek
13 September 2019

Studiedag ‘Doelgerichte zorg in de eerste lijn’: 17 september 2019

De eerstelijnszorg staat voor grote uitdagingen: de toename van het aantal chronische aandoeningen, een stijging van de multimorbiditeit (twee of meer ziekten tegelijkertijd) én de gezondheidskloof. Een geïntegreerde, doelgerichte zorg in de eerste lijn met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit van het individu kan daarop een antwoord zijn. Maar hoe kom je te weten wat voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood belangrijk is en hoe kan je daar als hulpverlener rekening mee houden?

Lees meer
Cover boek Ouderenmis(be)handeling, praat erover
06 September 2019

Inspiratiedag 'Ouderenmis(be)handeling op de agenda': 18 oktober 2019

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) lanceren het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’. Tijdens deze inspiratiedag krijg je het boek in primeur in handen en wordt je van a tot z bijgepraat over het thema. Ouderenmis(be)handeling (OMB) raakt ook aan de verantwoordelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties en hun beleidsmedewerkers. Deze dag geeft je concreet werkmateriaal en praktijkvoorbeelden in handen om OMB op de agenda te zetten van je organisatie.

Lees meer
06 September 2019

DEMO-MEMO voor mensen met dementie in het S.M.A.K.: 18 september 2019

DEMO-MEMO zijn poëzienamiddagen bij actuele kunst in het S.M.A.K, in samenwerking met The Courage To Grow Old. Mensen met (jong)dementie kunnen er samen met een mantelzorger, familie of vrienden aan deelnemen. Een gids begeleidt telkens de deelnemers en muziek wordt voorzien door Johan De Rijcke.

Lees meer
Cupcakes bakken voor Alzheimer onderzoek
06 September 2019

Wereld Alzheimer Dag: 21 september 2019

Naar aanleiding van de Wereld Alzheimerdag op 21 september lanceert Stichting Alzheimer Onderzoek voor het vierde jaar op rij haar Cupcake-actie. Dit jaar loopt de actie over de hele maand september. Bak lekkere cupcakes of muffins en verkoop ze ten voordele van het Alzheimeronderzoek!

Lees meer
Grootouders voor het klimaat
30 augustus 2019

Grootouders voor het Klimaat opnieuw op straat: 20 september 2019

De Grootouders voor het Klimaat laten de jongere generaties ook komend schooljaar niet in de steek. Op 20 september stappen ze opnieuw mee in de wereldwijde ‘Global Strike for climate’. Ze roepen op om als ouderen en grootouders deel te nemen aan de mars in Brussel. Die mars vraagt een ambitieus klimaatbeleid op elk politiek niveau, dat eerlijk is voor iedereen.

Lees meer
Cast van Swing
30 augustus 2019

Theatervoorstelling SWING zet ouderen op de planken

SWING wordt omschreven als een ‘inclusieve theatrale dansvoorstelling,’ een hele mond vol, maar de voorstelling valt dan ook niet in één hokje onder te brengen. Aan de hand van theater en dans worden de thema’s liefde, verlies en verlangen op het podium verbeeld. De acteurs, waaronder heel wat ouderen, maken daarbij gretig gebruik van poëzie, humor, ritme en swingende live muziek. Die originele combinatie wordt gesmaakt door het publiek, dat enthousiast en ontroerd reageert op de voorstelling. Ook jij kan nog naar de voorstelling gaan kijken.

Lees meer
Psyschische problemen
30 augustus 2019

Opleiding: eerste hulp bij psychische problemen

Eén Vlaming op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen. En daarover praten is vaak nog een grote drempel. Mensen uit de omgeving zijn vaak ook onzeker over hoe ze best reageren als iemand het psychisch moeilijk heeft. Want in tegenstelling tot iemand met lichamelijke klachten, is het bij personen die het psychisch moeilijk hebben meestal niet meteen duidelijk hoe je daar als naaste iets kan aan doen.

Lees meer
Kinderen en ouderen samen in de tuin
22 augustus 2019

Inspiratiedag ‘Generaties samen in de tuin’: 22 oktober 2019

Het voorbije jaar organiseerde GoodPlanet het project Buitenkansen. Op 2 plaatsen in Brussel brachten ze ouderen en kinderen samen in de tuin of koer. Zij maakten er samen groenere en aangename plekken van. Een tuin waar zo veel meer te beleven is, waar beide generaties kunnen spelen, genieten, proeven ... GoodPlanet wil met deze inspiratiedag woonzorgcentra, lokale dienstencentra en buitenschoolse initiatieven inspireren om een gelijkaardig project zelfstandig op te starten. Ideeën, tools en manieren van aanpak komen aan bod.

Lees meer
Werelddag dementie
01 augustus 2019

Werelddag dementie: 21 september 2019

De Alzheimer Liga Vlaanderen organiseert ook dit jaar, in samenwerking met andere organisaties, op zaterdag 21 september de Werelddag dementie. ‘Jij die bent’ is het thema voor dit jaar. Of je nu een persoon met dementie zelf bent of een mantelzorger of een naaste. Op welke manier je contact hebt, samen kunnen we dementie draagbaar maken.

Lees meer
Week van de Mobiliteit
26 juli 2019

Week van de Mobiliteit: 16-22 september 2019

Mobiliteit staat hoog op de agenda in Vlaanderen. Nog altijd verliezen we met zijn allen veel tijd in de file en is de luchtkwaliteit niet wat ze moet zijn. Tegelijk zijn er meer mogelijkheden en alternatieven dan ooit. De fiets en het openbaar vervoer natuurlijk, maar ook: telewerken, autodelen, carpoolen, fietsleasen, allerlei nieuwe vervoertuigen zoals speed pedelecs of e-steps ... De Week van de Mobiliteit is het ideale moment om oplossingen tastbaar te maken en te experimenteren. Doe je mee?

Lees meer
Congres
18 juli 2019

Congres ‘Wonen en leven in het woonzorgcentrum’: 12 december 2019

De laatste jaren bewoog er heel wat in de Vlaamse woonzorgcentra: het geactualiseerde woonzorgdecreet is goedgekeurd, inzet op een aangenaam woonleefklimaat is een vereiste, de woonleefbegeleider een belangrijke spilfiguur, … Stuk voor stuk ontwikkelingen die erop wijzen dat inzet op ‘wonen en leven’ niet langer een droom, maar een organisatorische randvoorwaarde is.

Lees meer
© Anne-Marie Heirbaut
18 juli 2019

Bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’

Psychosociale gerontologie is een opleiding die zich richt op professionals die al werken in de (ruime) ouderensector, maar ook op personen die in het verleden een diploma ergotherapie, verpleegkunde, orthopedagogie, gezinswetenschappen, ... behaalden. Je kan je nu inschrijven voor het academiejaar 2019-2020.

Lees meer
1813 - zelfmoord
12 juli 2019

Vorming suïcidepreventie voor ouderenbegeleiders: 10 en 17 oktober 2019

Wist je dat het vergroten van je kennis en vaardigheden in het werken met suïcidale personen één van de meest succesvolle preventiestrategieën is? De suïcidepreventiewerking van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt ontwikkelde daarom een aantal vormingen voor hulpverleners, ook om signalen van ouderen met suïcidegedachten te herkennen en er op te reageren.

Lees meer