Kronkels
14 September 2018

Ondersteuningsgroep ‘Afscheid dat verbindt’: 23 oktober 2018

De ondersteuningsgroep 'Afscheid dat verbindt' brengt zorgverleners uit woonzorgcentra samen. De groep zoekt hoe bewoners verhalen over hun leven kunnen vertellen en kunnen praten over het afscheid van dat leven. Ook inspireren ze elkaar om deze verhalen creatief uit te werken tot een verbindend instrument voor de bewoner en zijn/haar naasten. De ondersteuningsgroep komt samen gedurende vijf namiddagen tussen oktober 2018 en april 2019.

Lees meer
Plantjesweekend
14 September 2018

Plantjesweekend Kom op tegen Kanker: 14-16 september 2018

Kom op tegen Kanker organiseert elk jaar een Plantjesweekend. Op 14, 15 en 16 september 2018 vindt de 24ste editie plaats. En ook jij kan opnieuw de campagne, het kankeronderzoek en steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten steunen.

Lees meer
14 September 2018

Opleiding 'Het nieuwe erfrecht’: 29 november 2018

Erven gaat wel eens gepaard met conflicten. De uitdagingen zullen groter worden nu het nieuwe erfrecht (inwerkingtreding 1 september 2018) meer vrijheid toekent aan de erflater. Ook binnen het gezin zorgt de nieuwe wet voor nieuwe dynamieken, maar misschien ook voor nieuwe conflicten.

Lees meer
Uitnodiging
14 September 2018

Uitnodiging 'Samen sterk voor ouderen in beweging': 26 oktober 2018

Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch willen vele ouderen actief en gezond ouder worden.  Hoe kan je als Vlaamse middenveldorganisatie uit eender welke sector je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen en er samenwerkingsverbanden ontstaan?      

Lees meer
Zilver aan zet
07 September 2018

Zilver aan Zet - ouder worden met een positieve gezondheid: 11 oktober 2018

Cera & LUCAS KU Leuven organiseren op 11 oktober 2018 een tussentijds event rond het project ‘Zilver aan Zet’. Gedurende drie jaar krijgen 8 projecten uit Vlaanderen en Brussel die zich richten tot kwetsbare ouderen, steun van Cera. Elk project vertrekt vanuit de sterkes van ouderen, ondanks de beperkingen die ze ervaren.

Lees meer
Happy Aging Day
07 September 2018

Happy Aging Day: 18 oktober 2018

Happy Aging Day heeft alles te maken met innovaties in de gezondheidszorg. Laat je inspireren door topsprekers, ontdek de laatste nieuwe innovaties op de innovatiemarkt of bezoek gevestigde organisaties actief in de zorgsector op de business lounge. Verder krijg je ook de kans om in gesprek te gaan met mensen uit de zorgsector.

Lees meer
Lees je mee(r)’?
31 augustus 2018

Studiedag ‘Lees je mee(r)’?: 19 september 2018

Op de studiedag van Lees je mee(r)? toont het Lezerscollectief samen met haar partners hoe ouders en grootouders, buurtwerkers, bibliotheekmedewerkers, leerkrachten, …  een rol kunnen spelen in de realisatie van een goed leesklimaat. Want iedereen in de nabijheid van kinderen heeft de belangrijke rol om het samen lezen te stimuleren.

Lees meer
Studiedag ‘Je staat niet alleen’
31 augustus 2018

Studiedag ‘Je staat niet alleen’: 2 oktober 2018

OCMW Kortenaken organiseert samen met Vonk3 van Thomas More een studiedag met als thema ‘Je staat niet alleen, groepsbijeenkomsten voor mensen die hun partner verloren’. Naar aanleiding van de resultaten van een pilootproject worden een draaiboek en ervaringsbrochure voorgesteld die andere organisaties kunnen gebruiken om initiatieven op te starten.

Lees meer
Grijs worden in het groen
31 augustus 2018

Studievoormiddag ‘Grijs worden in het groen. Over woon- en zorgperspectieven van ouderen in dun bevolkte gebieden’: 13 september 2018

Vlaanderen vergrijst aan een snel tempo. Het aantal zestigplussers zal stijgen van de huidige 1,6 miljoen naar 2,3 miljoen in 2060, terwijl het aantal tachtigplussers zal verdubbelen. Vooral de Vlaamse plattelandsgemeenten zullen een groot deel van die vergrijzing op zich nemen en ouderen zullen in groten getale thuis blijven wonen. Nochtans zijn veel woningen niet aangepast aan inwoners met een verminderde mobiliteit: trappen, niet rolstoeltoegankelijk, … Maar ook de woonomgeving stelt de ouderen voor uitdagingen.

Lees meer
Natuur op verwijzing
30 augustus 2018

Netwerkevent ‘Natuur op verwijzing’: 4 oktober 2018

Op 4 oktober 2018 organiseren de Universiteit Antwerpen, de Provincie Antwerpen en de Belgian Community of Practice Biodiversity and Health, samen met heel wat andere organisaties, het netwerkevent Natuur op verwijzing. Het evenement wil de samenwerking tussen de gezondheids- en de natuursector bevorderen, en ook de samenwerking rond natuur en gezondheid.

Lees meer
Vonk3
24 augustus 2018

Infodag opleiding Ouderencoaching: 5 september 2018

De bachelor-na-bachelor Ouderencoaching biedt je de nodige handvatten om aan de slag te gaan met uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. De opleiding biedt een rugzak aan kennis en methodieken voor mensen die professioneel met ouderen bezig zijn of willen zijn. Deze opleiding wordt sinds 2011 georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool, campus Geel.

Lees meer
zorg-esperanto
24 augustus 2018

Familiezorg West-Vlaanderen lanceert ‘train the trainer’-opleiding Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto is een methodiek om vanuit een gemeenschappelijke taal en een persoonsgericht kader samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen. De ‘train the trainer’-opleiding richt zich tot leidinggevenden, stafmedewerkers, vormingswerkers en lesgevers die met Zorg-Esperanto aan de slag willen gaan binnen hun zorginstelling, vormingscentrum, hogeschool of universiteit.

Lees meer
Kronkels
24 augustus 2018

Symposium ‘AcustiCare’: 27 september 2018

Het tweejarig onderzoeksproject ‘AcustiCare’ stelt zijn eindresultaten voor tijdens een symposium. Tijdens dit project werd het akoestisch comfort in woonzorgcentra onderzocht en verbeterd. AcustiCare experimenteerde met het gebruik van soundscapes of geluidsomgevingen bij personen met dementie.

Lees meer
Zin in geluk
24 augustus 2018

Studiedag ‘Zin in geluk - Lang leve de happy senior’: 11 oktober 2018

We willen allemaal graag lang leven, maar ‘oud’ worden we liever niet. Gelukkig ouder worden, hoe doen we dat? En af en toe een dipje, mag dat nog wel? Moeten we met zijn allen naarstig op zoek naar dat geluk? Of heeft René Froger toch gelijk toen hij zei: ‘Alles kan een mens gelukkig maken’? Op een themadag van S-Plus geven enkele experten hun visie op het ouder worden, zin geven aan je leven en gelukkig zijn. Tussendoor krijgen we lachyoga.

Lees meer
03 augustus 2018

Studiedag ‘Gezonde publieke ruimte’: 20 september 2018

Tijdens deze studiedag dompelen het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Agentschap Zorg en Gezondheid je onder in hoe gezondheid een centrale rol kan spelen in de publieke ruimte. Je leert instrumenten kennen die je helpen om binnen ruimtelijke plannings- en inrichtingsprocessen in gemeenten prioriteiten te kiezen vanuit een gezondheidsreflex en om participatie en integraal werken mogelijk te maken. In de namiddag kan je deelnemen aan één van de parallelsessies.

Lees meer
BAM
20 juli 2018

Studiedag ‘Betekenisvolle activiteitenmethode’: 13 september 2018

Een woonzorgcentrum heeft de expliciete opdracht om de autonomie en zelfverantwoordelijkheid van bewoners te stimuleren en een aangepast activiteitenaanbod aan te bieden. Dit blijkt vaak niet zo eenvoudig te realiseren in de dagelijkse praktijk. Daarom werd de voorbije vijf jaar aan de Arteveldehogeschool onderzoek gedaan naar het aanbod van betekenisvolle activiteiten in Vlaamse woonzorgcentra en het verband (of het ontbreken ervan) met de levenskwaliteit van de bewoners. Dit onderzoek resulteerde in de betekenisvolle activiteiten methode (BAM), een gloednieuwe aanpak waarin zorgverleners en

Lees meer
Dementievriendelijk Gent
10 juli 2018

Onvergetelijke Gentse Feesten: 15 en 17 juli 2018

De Alzheimerliga regio Gent, de vriendenkring Domino en Domino vzw bieden tijdens de Gentse Feesten 2 onvergetelijke muzikale namiddagen aan voor mensen met (jong)dementie, hun mantelzorgers, familieleden, vrienden en allen die mensen met dementie een warm hart toedragen.

Lees meer
10 juli 2018

Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven: academiejaar 2018-2019

De vergrijzing leidt tot meer en meer pensioenrechtelijke vraagstukken, die steeds complexer worden. De vragen zijn niet alleen van sociaalrechtelijke aard, maar omvatten ook fiscale, burgerrechtelijke, verzekeringsrechtelijke en financiële aspecten. Net daarom zijn inzichten in en kennis van het pensioenrecht belangrijk. Volgend academiejaar organiseert de rechtsfaculteit van de KU Leuven voor de dertiende keer de bijzondere leergang pensioenrecht, waar het pensioenrecht in brede zin aan bod komt.

Lees meer