Kwetsbare burgers
20 september 2019

45 methodieken om beleidsparticipatie mogelijk te maken

Lokale besturen worden door de Vlaamse overheid aangemoedigd om het lokaal beleid vorm te geven op een participatieve wijze. Dat betekent dat de inwoners van de gemeente inspraak moeten hebben in het volledige beleidsvormingsproces, van voorstel tot evaluatie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet bij burgers in kwetsbare situaties, als laaggeschoolde, anderstalige of minder-mobiele burgers.

Studiedag De Vaardige Vrijwilliger
19 september 2019

Studiedag ‘De vaardige vrijwilliger’: 22 oktober 2019

Present vzw organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. De organisatie sloeg de handen in elkaar met LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KULeuven voor een wetenschappelijk onderzoek rond vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. De resultaten worden bekend gemaakt op de studiedag ‘De vaardige vrijwilliger’.

Bomen in een bos
19 september 2019

Studiedag ‘Dementiezorg in diversiteit’: 7 november 2019

Het project ‘Divers Eldery Care’ is een praktijkgericht onderzoeksproject. De voorbije vier jaar voerden zij onderzoek naar dementiebeleving en dementiezorg bij ouderen met een migratie-achtergrond. Deze studiedag brengt de resultaten en de lessen die de onderzoekers leerden uit dit unieke onderzoek.

Cover boek Sociaal Schaduwwerk
19 september 2019

Studiedag ‘Sociaal schaduwwerk’: 8 november 2019

Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties. Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking. Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor hun relatie met de overheden.

Wandelen met kinderen
19 september 2019

30 dagen lang 30 minuten bewegen in het groen

30-30, dat is 30 dagen lang elke dag (minstens) een half uur bewegen in het groen. Doe jij ook mee?

13 september 2019

KON-tact Award voor beste eindwerkproject banaba Ouderencoaching Thomas More

Het aantal 65-plussers in de Kempen stijgt met rasse schreden. Een groeiende groep mensen die extra aandacht en ondersteuning verdient. Daarom sloegen vijf jaar geleden de eerstelijns zorg- en welzijnspartners binnen SEL Kempen, Welzijnszorg Kempen, de zorgproeftuin LiCalab, wetenschappers van Vonk3 (Thomas More) en een vertegenwoordiging van Kempense senioren de handen in elkaar om een ouderen(zorg)netwerk in de Kempen uit te bouwen: KON-tact. Doel van KON-tact is de Kempense samenleving meer toegankelijk te maken en te houden voor thuiswonende (zorgbehoevende) ouderen.

Valangst
12 september 2019

‘Blijf valangst de baas’ Train-de-trainer opleiding voor hulpverleners: 5 en 12 december 2019

Zo’n 1 op 2 ouderen hebben angst om te vallen en vermijden daarom activiteiten. Hierdoor belanden ze in een vicieuze cirkel waarbij spierkracht, evenwicht en mobiliteit afnemen, wat ervoor zorgt dat de kans op een val toeneemt. Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie organiseert daarom de opleiding ‘Blijf valangst de baas’. Hiervoor zoeken ze nog train-de-trainers.

Samenhuizen
06 september 2019

Studiedag ‘Samenhuizen in je lokaal beleid’: 16 oktober 2019

Gemeenschappelijk wonen in je beleid en beleidspraktijk: hoe faciliteer en stimuleer je woonvormen zoals cohousing en woningdelen als gemeente, stad of lokale woonactor? Vzw Samenhuizen zoekt het samen met je uit op hun studiedag.

Cover boek Ouderenmis(be)handeling, praat erover
06 september 2019

Inspiratiedag 'Ouderenmis(be)handeling op de agenda': 18 oktober 2019

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) lanceren het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’. Tijdens deze inspiratiedag krijg je het boek in primeur in handen en wordt je van a tot z bijgepraat over het thema. Ouderenmis(be)handeling (OMB) raakt ook aan de verantwoordelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties en hun beleidsmedewerkers.

06 september 2019

DEMO-MEMO voor mensen met dementie in het S.M.A.K.: 30 november 2019

DEMO-MEMO zijn poëzienamiddagen bij actuele kunst in het S.M.A.K, in samenwerking met The Courage To Grow Old. Mensen met (jong)dementie kunnen er samen met een mantelzorger, familie of vrienden aan deelnemen. Een gids begeleidt telkens de deelnemers en muziek wordt voorzien door Johan De Rijcke.