Cover brochure
27 juni 2019

Het tubbemodel: ‘Een huis waar het goed wonen en werken is’

De Koning Boudewijnstichting lanceerde de nieuwe brochure ‘Een huis waar het goed wonen en werken is’. In deze brochure werpt de stichting een licht op het tubbemodel. Dit is een inspirerend organisatie- en beheersmodel waarbij het relatiegericht werken centraal staat. Het heeft zijn oorsprong in Zweden, maar wordt ook al in enkele Vlaamse woonzorgcentra toegepast.

Minister Vandeurzen
27 juni 2019

Terugblik studiedag ‘Inspraak en participatie van ouderen met zorgnoden’

De tijd waarin mensen passief hun zorg moeten ‘ondergaan’, is gelukkig voorbij. Terecht verwachten ouderen en mantelzorgers dat ze als persoon centraal staan en dat er naar hun wensen wordt geluisterd. Zowel voor hun persoonlijke zorg, wonen en leven, als omtrent de keuzes die het woonzorgcentrum of de thuiszorgorganisatie maakt in de kwaliteit en organisatie van de geboden zorg en ondersteuning.

Man op trappen
20 juni 2019

Oproep: 65-plussers die vermindering van spierkracht merken

Je bent ouder dan 65 jaar? Je vertoont verschijnselen die op sarcopenie (verlies van spiermassa en -kracht) kunnen wijzen: moeite met opstaan uit een stoel, met (trap)lopen of met het dragen van boodschappen? In het Onderzoekscentrum voor Volksgezondheid, Epidemiologie en Gezondheidseconomie is een uitgebreide klinische studie van start gegaan naar een nieuw experimenteel geneesmiddel ter behandeling van sarcopenie.

20 juni 2019

Overzicht terugbetaling niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds

Wat betalen ziekenfondsen terug van het niet-dringend ziekenvervoer? Het Vlaams Patiëntenplatform zocht het voor je uit. Aangezien er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen prijzen en voorwaarden voor terugbetaling bepaald zijn, kunnen ziekenfondsen via hun aanvullende verzekering zelf bepalen hoeveel ze van de factuur terugbetalen. Daardoor is het bedrag verschillend van ziekenfonds tot ziekenfonds, net zoals er ook verschillen zijn tussen de regio’s van eenzelfde ziekenfonds. Dit maakt het voor patiënten heel onoverzichtelijk.

Cover boek
20 juni 2019

Minisymposium ‘Ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie: 21 november 2019

In oktober 2018 stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie voor in het Vlaams Parlement. Het referentiekader inspireert thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning. In 2019 rolt het Expertisecentrum Dementie het referentiekader verder uit in Vlaanderen. Dit symposium legt alles nog eens van naaldje tot draadje uit.

20 juni 2019

Samen me(e)-anderen. Ethisch verantwoorde zorg in het woonzorgcentrum: 10 december 2019

Het departement Zorg en Gezondheid organiseert een congresvoormiddag in Gent rond ethisch verantwoorde zorg in het woonzorgcentrum. Hou alvast de datum vrij.

Flyer dakisolatie
20 juni 2019

Isoleer je dak vóór 2020 en verhuur zonder zorgen

Op 1 januari 2015 trad de Vlaamse dakisolatienorm in werking. Vanaf 2020 wordt er strenger toegekeken op deze norm en huurwoningen komen daarbij als eerste in het vizier. Woningen waarvan het dak onvoldoende of niet is geïsoleerd kunnen best dit jaar nog onder handen worden genomen. Op die manier worden mogelijke sancties vermeden. Er zijn bovendien heel wat hulp- en steunmaatregelen waarvan verhuurders voorlopig nog kunnen profiteren.

Favo
20 juni 2019

FAVO publiceert jaarverslag

Na een inactief jaar in 2017, hebben de commissies van de federale Adviesraad enthousiast de draad weer opgepakt in 2018. Dat resulteerde in 12 adviezen. Het opgeleverde werk wordt samengevat in een jaarverslag.

14 juni 2019

Hervorming van de eerste lijn: samenstelling van zorgraden

Vlaanderen werd opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Die zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Elke eerstelijnszone moet aangestuurd worden door een zorgraad.

Logo WMTY
14 juni 2019

Terugblik 'What Matters To You'-dag

Op 6 juni 2019 namen verspreid over heel Vlaanderen weer heel wat zorgvoorzieningen deel aan de internationale ‘What matters to You’-dag. Het is al de derde keer dat Vlaanderen deze dag mee kleur geeft. Steeds opnieuw blijkt ‘What Matters to You’ een unieke gelegenheid om zorgvragers te verwennen door die dag nog meer dan anders aandacht te hebben voor de kleine dingen die cachet geven aan de goede zorg van iedere dag.