Intimiteitscoach
11 Januari 2019

Opleiding tot intimiteitscoach

Lachesis is een vormings- en onderzoeksbureau rond welzijn en zorg met en voor ouderen. Ze organiseren jaarlijks een driedaagse opleiding tot intimiteitscoach. Er zijn namelijk veel ondersteuningsvragen vanuit de ouderenzorg om een seks- en intimiteitsbeleid te organiseren in woonzorgcentra en om alle vragen of problemen te kanaliseren via een vertrouwenspersoon of intimiteitscoach. Jan Van Velthoven (QinZorg) en Els Messelis (Lachesis) zijn de inspiratoren voor de opleiding.  

11 Januari 2019

Oproep: psychologen voor ouderen in eerstelijnsorganisaties

De federale regering besliste een tijdje geleden om kortdurende interventies door een psycholoog en orthopedagoog terug te betalen voor volwassenen tot 64 jaar. Mensen die ouder zijn, konden dus niet rekenen op een terugbetaling. De Vlaamse overheid wil daar verandering in brengen en zal nu de middelen voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie specifiek inzetten voor ouderen. Daarom lanceren ze een projectoproep.

VSB
11 Januari 2019

Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg informeert over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel

Alle inwoners van Vlaanderen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming door jaarlijks een zorgpremie te betalen. Brusselaars kunnen dit vrijwillig doen vanaf het jaar dat zij 26 worden. Als zij zich tijdig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming en zorg en ondersteuning nodig hebben, dan kunnen zij zorgbudgetten en tegemoetkomingen krijgen voor mobiliteitshulpmiddelen.

Oud worden is niet voor watjes
11 Januari 2019

Boek ‘Oud worden is niet voor watjes’

‘Kunnen ouderen de pot op?’ Een onbetamelijke vraag zullen velen zeggen. Mensen die onze samenleving groot hebben gemaakt en zich over ons hebben ontfermd, verdienen volgens hen een dergelijke vraag niet. ‘Van mij wel’, zullen sommige direct reageren… Meningen over ouderen zijn verdeeld maar op een dag krijgt iedereen er mee te maken. Dit boek van Tinie Kardol toont op basis van korte verhalen de vele gezichten van het ouder worden op een grappige, tragische, soms dwaze en indringende manier. De ene situatie al herkenbaarder of memorabeler dan de andere. Maar allemaal het lezen waard.

Logo
11 Januari 2019

Stel je kandidaat voor 'ons buurtpunt'

In kleinere dorpskernen verdwijnen steeds meer ontmoetingsplaatsen. Het project 'ons buurtpunt' biedt hier een antwoord. Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten en vervoersaanbod. De concrete invulling en vorm hangen af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden.

© Luc Schuiten
11 Januari 2019

Eerstelijnsmeeting: 21 maart 2019

Met als thema ‘De gezonde stad’ komen er op de eerstelijnsmeeting van 2019 thema’s aan bod zoals preventie en detectie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, luchtvervuiling en gezondheid en burgerinitiatieven.

Spandoek
04 Januari 2019

Stichtingscolloquium ‘Grootouders voor het klimaat Vlaanderen’: 25 januari 2019

De recente rapporten over het (toekomstig) klimaat zijn alarmerend … Daarom willen de Klimaatoma’s en de Klimaatopa’s actie voeren om onheil, zoals hevige stormen, overstromingen, droogten, mislukte oogsten, … voor hun kleinkinderen te voorkomen. Zowel in Franstalig België als in Nederland en in Frankrijk voeren Grootouders voor het Klimaat reeds enkele jaren actie. Ze sensibiliseren het ruime publiek om rekening te houden met de klimaatrealiteit en vragen aan de beleidsverantwoordelijken om daarvan een topprioriteit te maken.

Memorandum dementie
04 Januari 2019

Nieuwe ambassadeurs voor ‘Vergeet dementie. Onthou mens’

De campagne ‘Vergeet dementie. Onthou mens’ kadert in de uitvoering van het Dementieplan Vlaanderen 2016-2019: ‘Samen verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen’ van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. De campagne is een initiatief van het Vlaams Expertisecentrum Dementie. Voor het volgende hoofdstuk van de campagne kunnen ze rekenen op heel wat nieuwe bekende en minder bekende ambassadeurs. Zij vragen aandacht voor dementie en willen aantonen dat een andere kijk mogelijk is.

Dementie
04 Januari 2019

Projectoproep ‘deMENS in de zorg’

In oktober publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op vraag van de Vlaamse overheid, het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. In 2019 en 2020 gaan ze een stap verder en willen ze zorgvoorzieningen ondersteunen om de kernprincipes van goede zorg in de praktijk te brengen. Dankzij de steun van Vlaanderen en Cera kunnen zes zorgvoorzieningen in 2019 instappen in een pilootproject met als uiteindelijke doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken.

04 Januari 2019

Oproep: het ziekenhuis van de toekomst

In opdracht van de Vlaamse overheid bereiden het Leuvens Instituut van Gezondheidszorgbeleid en de Vlerick Business School een brede bevraging voor over 'het ziekenhuis van de toekomst'. Het ziekenhuis kan, afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt, in verschillende richtingen evolueren. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk om de visie van de betrokkenen en de bevolking te kennen. Wat vind jij belangrijk? Op welke zaken moet het beleid volgens jou extra inzetten? Neem deel aan het onderzoek.