Vrijwilligersverzekering
21 maart 2019

Nieuwe gratis Vrijwilligersverzekering in 2019

De gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de Vlaamse Overheid, krijgt dit voorjaar een update! Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en voor Nederlandstalige organisaties in Brussel.

Naar een toegankelijke gemeente
21 maart 2019

Publicatie ‘Naar een toegankelijke gemeente’

Mensen met een handicap zijn beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Volgens Europees onderzoek heeft ongeveer 18% van de bevolking ouder dan 15 jaar een handicap. In de groep van mensen tussen 45 en 54 jaar oud gaat het om bijna 19%. Bij mensen ouder dan 65 stijgt dit tot haast 36%. Die aantallen zullen nog de hoogte ingaan, want onze samenleving vergrijst. Daarom is het belangrijk dat steden en gemeenten aandacht hebben voor toegankelijkheid.

thuiszorg
15 maart 2019

Active ageing, oud maar niet out!: 22 maart 2019

Ouderen blijven een actieve rol spelen in de samenleving. Door de vergrijzing stimuleert de overheid het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken moeten aanpassingen in het leven van ouderen gemaakt worden, dit in de woning, de buurt en de maatschappij.

Kwetsbaarheid
15 maart 2019

Openlesmoment ‘Kwetsbaarheid bij ouderen’: 29 maart 2019

De Banaba Ouderencoaching reikt professionele bachelors uit diverse sectoren de nodige handvatten aan om met de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt aan de slag te gaan. De opleiding wordt georganiseerd aan de Thomas More-hogeschool in Geel. Op 29 maart kan je deelnemen aan een openlesmoment rond kwetsbaarheid bij ouderen.

Zorgaanzet
15 maart 2019

Debatteer mee: Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?

Onze gezondheidszorg focust sterk op het genezen of ondersteunen van wie ziek is. Preventie krijgt veel minder aandacht en middelen. Moeten we niet veel meer de nadruk leggen op ‘voorkomen’ dan genezen of behandelen?

Dementie
15 maart 2019

Vlaming weet niet dat je kans op dementie kan verlagen

Op 17 maart is er opnieuw de Dag van de Zorg met als centraal thema ons brein. In een samenleving die steeds meer om informatie en cognitieve vaardigheden draait, wordt dat brein steeds belangrijker. Er is dan ook veel aandacht voor hersenaandoeningen, met name dementie. Toch weet de Vlaming maar weinig over hersengezondheid. Het Expertisecentrum dementie Vlaanderen wil ons tijdens deze Week van de Zorg daarom meer bewust maken van de link tussen een gezonde leefstijl en het risico op dementie.

Ouderen
15 maart 2019

Oproep: enquête over ouderenmis(be)handeling

Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg doet momenteel onderzoek over ouderenmis(be)handeling. Het is een wereldwijd fenomeen, dat vaak onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt opgemerkt. Bedoeling van de studie is om goede praktijken te verzamelen rond de detectie en aanpak van het probleem en op basis daarvan beleidsaanbevelingen te formuleren.

Third act
15 maart 2019

Documentaire ‘Third Act’: 5 april 2019

Het leven is een schouwtoneel, maar wat als het doek bijna valt? Third Act is een film over ouder worden, over verzorgen en over verzorgd worden. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van ouder wordende acteurs en lokale ouderen die performen met Peeping Tom, een internationaal dans- en theatercollectief. In de docu krijg je een inkijk in het leven achter de schermen van de voorstelling en in het leven van Leo, een 80-jarige acteur.

Pilootprojecten dementie
15 maart 2019

Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

In oktober 2018 lanceerde Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Met de financiële steun van de Vlaamse overheid en Cera wordt dit referentiekader in 2019 verder uitgerold in Vlaanderen: zes zorgvoorzieningen zijn geselecteerd als pilootproject en worden ambassadeur van persoonsgerichte zorg.

week van de zorg
08 maart 2019

Week van de Zorg focust op ons brein!

Op 17 maart is er opnieuw de Dag van de Zorg met als centraal thema ons brein. Naar aanloop van die dag, start op 11 maart alvast de Week van de Zorg met allerlei activiteiten.