Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Procesbegeleiding

Uit een aantal testprojecten bleek dat het inschakelen van een procesbegeleider ervoor zorgde dat woonzorgcentra sneller aan de genoemde thema’s gingen werken. Daarom rolt minister Vandeurzen dit project uit over heel Vlaanderen. Deze specifieke gezondheidsthema’s bijzondere aandacht en dus een specifiek beleid. Voor een kwaliteitsvolle uitvoering hiervan beschikken de procesbegeleiders over gespecialiseerde kennis, vaardigheden en competenties.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Na de pilootprojecten procesbegeleiding kunnen alle woonzorgcentra in Vlaanderen nu een expert in huis halen die hen kan helpen om een gepast preventiebeleid uit te werken voor hun bewoners. De procesbegeleiders worden opgeleid door verschillende expertiseorganisaties waardoor ze met kennis van zaken aan de bewoners van de voorzieningen praktische tips voor een betere gezondheid kunnen geven op vlak van de preventie van ondervoeding, mondgezondheid, gepast gebruik van psychofarmaca en het voorkomen van vallen. De procesbegeleiders betekenen dan ook een belangrijke meerwaarde voor de levenskwaliteit van de bewoners in onze woonzorgcentra.”

De nood is hoog

Naast cijfers blijkt uit een behoeftepeiling bij de woonzorgcentra dat de nood hoog is om rond onderstaande thema’s een aanpak uit te werken:

 1. Ondervoeding
  Uit recent onderzoek blijkt dat 13% van de ouderen in woonzorgcentra ondervoed is. 50% loopt een risico op ondervoeding. 
 2. Slechte mondgezondheid
  Daarnaast heeft 7 op 10 ouderen last van tandbederf en bij ongeveer 50% is meer dan de helft van de tanden of gebitsprothesen bedekt met ‘plaque’.
 3. Onterecht gebruik van psychofarmaca
  Ook het onterecht gebruik van psychofarmaca is een veelvoorkomend probleem: ongeveer 8 op 10 bewoners in woonzorgcentra gebruikt langdurig psychofarmaca namelijk slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica.
 4. Valincidenten
  Ten slotte valt ongeveer 30 tot 70% van de ouderen in woonzorgcentra jaarlijks. Daarvan valt 15 tot 40% meerdere keren per jaar. Binnen 12 maanden na een val met heupfractuur sterft 35 procent van de bewoners die in woonzorgcentra verblijven. 

Samenwerking

Het project Procesbegeleiders woonzorgcentra is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut Gezond Leven, andere partnerorganisaties voor preventie, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.

De meewerkende partnerorganisaties voor preventie zijn:

 • Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, VAD (partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen)
 • Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen, EVV (partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie)
 • Vlaams Instituut Mondgezondheid, Gezonde Mond (partnerorganisatie preventieve mondzorg)
 • Vlaams Instituut Gezond Leven (partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding)   

Meer informatie

Woonzorgcentra kunnen hier een aanvraag indienen.