grootouders
25 oktober 2019

Webinar ‘Communiceren als grootouder’: 28 oktober 2019

Grootouder zijn: de glansrol van je leven! Toch zit je af en toe met vragen over die unieke rol die je toebedeeld is. Wat als je verwachtingen niet stroken met die van je kind? Je dochter of zoon hanteert een andere opvoedingsstijl of heeft vaak een andere visie dan jij. Hoe pak je het aan als je moeite hebt met bepaalde keuzes? Kan je in gesprek gaan over je rol en je grenzen? En is ook een moeilijk gesprek met je (schoon)kind mogelijk?

Lees meer
betekenisvolle activiteit
18 oktober 2019

Studiedag ‘Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg’: 4 december 2019

Deze studiedag reikt zowel een theoretisch als praktisch kader aan over het belang van dagbesteding voor de levens­kwaliteit van kwetsbare personen die leven in een woonzorgcentrum. Want bewoners die actief blijven en inspraak krijgen in hun leven, vervelen zich minder vaak en voelen zich minder eenzaam. Betekenisvolle activiteiten leiden tot een betere levenskwaliteit, psychosociaal welzijn en een betere gezondheid.

Lees meer
Cover boek Intimiteit
11 oktober 2019

Minisymposium ‘Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra’: 26 november 2019

De beelden van de aseksuele of oversekste senior leven nog altijd sterk, net als de aanname dat een bewoner in een woonzorgcentrum ’vrouw’, ‘blank’ en ‘heteroseksueel’ is en vaak dementie heeft. In werkelijkheid is het beeld al heel anders ‘gekleurd’. Gesprekken, de seksuele beleving, expressie, oriëntatie en het seksueel functioneren gaan alle richtingen uit. Toch blijft het voor de bewoner, de familie, de zorg- of hulpverlener vaak dansen op een slappe koord om openlijk te praten over intimiteit en seksualiteit in een woonzorgcentrum. Els Messelis, gerontoloog, zaakvoerder Begeleidingscentru

Lees meer
 Een-huis-waar-het-goed-wonen-en-werken-is
27 September 2019

Studiedag ‘Tubbemodel als inspiratie in woonzorgcentra’: 22 oktober 2019

Hoe maak je van een woonzorgcentrum een aantrekkelijke, aangename en functionele plek voor bewoners, voor hun familie en voor het personeel ? Hoe zorg je dat participatie, autonomie en relatiegerichte zorg centraal staan? Drie woonzorgcentra gingen na een oproep van de Koning Boudewijnstichting aan de slag met het tubbemodel in Vlaanderen. Na evaluatie is het resultaat duidelijk positief. Directeurs, medewerkers en bewoners delen hun ervaring ter inspiratie.

Lees meer
Hygiene
26 September 2019

Infosessies ‘Hier dragen we goede hygiëne op handen’: najaar 2019

Werk je in de zorgsector? Dan is goede handhygiëne van essentieel belang. Handen vormen namelijk de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne is de meest doeltreffende maatregel ter preventie van zorginfecties en de verspreiding van bacteriën, virussen en schimmels. Met goede handhygiëne voorkom je enerzijds besmetting van de bewoner en van jezelf, anderzijds voorkom je ook besmetting van de omgeving. Dit najaar zet Zorg en Gezondheid enkele infosessies op de agenda.

Lees meer
Studiedag De Vaardige Vrijwilliger
19 September 2019

Studiedag ‘De vaardige vrijwilliger’: 22 oktober 2019

Present vzw organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. De organisatie sloeg de handen in elkaar met LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de KULeuven voor een wetenschappelijk onderzoek rond vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector. De resultaten worden bekend gemaakt op de studiedag ‘De vaardige vrijwilliger’.

Lees meer
Bomen in een bos
19 September 2019

Studiedag ‘Dementiezorg in diversiteit’: 7 november 2019

Het project ‘Divers Eldery Care’ is een praktijkgericht onderzoeksproject. De voorbije vier jaar voerden zij onderzoek naar dementiebeleving en dementiezorg bij ouderen met een migratie-achtergrond. Deze studiedag brengt de resultaten en de lessen die de onderzoekers leerden uit dit unieke onderzoek.

Lees meer
Cover boek Sociaal Schaduwwerk
19 September 2019

Studiedag ‘Sociaal schaduwwerk’: 8 november 2019

Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties. Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking. Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor hun relatie met de overheden.

Lees meer
Valangst
12 September 2019

‘Blijf valangst de baas’ Train-de-trainer opleiding voor hulpverleners: 5 en 12 december 2019

Zo’n 1 op 2 ouderen hebben angst om te vallen en vermijden daarom activiteiten. Hierdoor belanden ze in een vicieuze cirkel waarbij spierkracht, evenwicht en mobiliteit afnemen, wat ervoor zorgt dat de kans op een val toeneemt. Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie organiseert daarom de opleiding ‘Blijf valangst de baas’. Hiervoor zoeken ze nog train-de-trainers.

Lees meer
Cover boek Ouderenmis(be)handeling, praat erover
06 September 2019

Inspiratiedag 'Ouderenmis(be)handeling op de agenda': 18 oktober 2019

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) lanceren het boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’. Tijdens deze inspiratiedag krijg je het boek in primeur in handen en wordt je van a tot z bijgepraat over het thema. Ouderenmis(be)handeling (OMB) raakt ook aan de verantwoordelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties en hun beleidsmedewerkers. Deze dag geeft je concreet werkmateriaal en praktijkvoorbeelden in handen om OMB op de agenda te zetten van je organisatie.

Lees meer
06 September 2019

DEMO-MEMO voor mensen met dementie in het S.M.A.K.: 30 november 2019

DEMO-MEMO zijn poëzienamiddagen bij actuele kunst in het S.M.A.K, in samenwerking met The Courage To Grow Old. Mensen met (jong)dementie kunnen er samen met een mantelzorger, familie of vrienden aan deelnemen. Een gids begeleidt telkens de deelnemers en muziek wordt voorzien door Johan De Rijcke.

Lees meer
Cast van Swing
30 augustus 2019

Theatervoorstelling SWING zet ouderen op de planken

SWING wordt omschreven als een ‘inclusieve theatrale dansvoorstelling,’ een hele mond vol, maar de voorstelling valt dan ook niet in één hokje onder te brengen. Aan de hand van theater en dans worden de thema’s liefde, verlies en verlangen op het podium verbeeld. De acteurs, waaronder heel wat ouderen, maken daarbij gretig gebruik van poëzie, humor, ritme en swingende live muziek. Die originele combinatie wordt gesmaakt door het publiek, dat enthousiast en ontroerd reageert op de voorstelling. Ook jij kan nog naar de voorstelling gaan kijken.

Lees meer
Psyschische problemen
30 augustus 2019

Opleiding: eerste hulp bij psychische problemen

Eén Vlaming op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen. En daarover praten is vaak nog een grote drempel. Mensen uit de omgeving zijn vaak ook onzeker over hoe ze best reageren als iemand het psychisch moeilijk heeft. Want in tegenstelling tot iemand met lichamelijke klachten, is het bij personen die het psychisch moeilijk hebben meestal niet meteen duidelijk hoe je daar als naaste iets kan aan doen.

Lees meer
Kinderen en ouderen samen in de tuin
22 augustus 2019

Inspiratiedag ‘Generaties samen in de tuin’: 22 oktober 2019

Het voorbije jaar organiseerde GoodPlanet het project Buitenkansen. Op 2 plaatsen in Brussel brachten ze ouderen en kinderen samen in de tuin of koer. Zij maakten er samen groenere en aangename plekken van. Een tuin waar zo veel meer te beleven is, waar beide generaties kunnen spelen, genieten, proeven ... GoodPlanet wil met deze inspiratiedag woonzorgcentra, lokale dienstencentra en buitenschoolse initiatieven inspireren om een gelijkaardig project zelfstandig op te starten. Ideeën, tools en manieren van aanpak komen aan bod.

Lees meer
Congres
18 juli 2019

Congres ‘Wonen en leven in het woonzorgcentrum’: 12 december 2019

De laatste jaren bewoog er heel wat in de Vlaamse woonzorgcentra: het geactualiseerde woonzorgdecreet is goedgekeurd, inzet op een aangenaam woonleefklimaat is een vereiste, de woonleefbegeleider een belangrijke spilfiguur, … Stuk voor stuk ontwikkelingen die erop wijzen dat inzet op ‘wonen en leven’ niet langer een droom, maar een organisatorische randvoorwaarde is.

Lees meer