09 juli 2009

Advies 2009/3: Dementie

Met een aantal experten ontwikkelde de Vlaamse Ouderenraad een advies over dementie. Aan de basis van het advies ligt de vaststelling dat met het groter aantal ouderen en met de hogere levensverwachting er een toename is van het aantal personen met dementie. Het is dan ook een uitdaging om met dementie om te gaan en er krachtdadig beleid voor te voorzien.

Lees meer Download PDF
08 juli 2009

Advies 2009/2: Intergenerationele Solidariteit

De samenleving vergrijst en ontgroent. Deze maatschappelijke realiteit – waarin vergrijzing een grote rol speelt – dwingt ons om met z’n allen na te denken hoe we door solidariteit tussen ons allemaal de uitdagingen van vandaag kunnen aangaan. De Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Ouderenraad hebben alvast deze denkoefening gemaakt.

Lees meer
03 april 2009

Advies 2009/1: Sport en bewegen voor ouderen

Eind 2008 werd de visienota ’55-plussers in beweging. Naar een kwaliteitsvol sport- en bewegingsbeleid voor senioren’ voorgesteld op een studiedag in het Vlaams Parlement. Op basis daarvan werd het advies ‘Sport en bewegen voor ouderen’ gemaakt dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer Download PDF
26 februari 2009

Standpunt 2008/3: Geen job (meer), dan ook geen jobkorting!?

Eind februari krijgen alle werkende Vlamingen minstens 250 euro van de Vlaamse regering in de vorm van een jobkorting. Maar heel wat Vlamingen krijgen dit extraatje niet, bijvoorbeeld omdat ze niet werken, gepensioneerd zijn of een vervangingsinkomen krijgen.

Lees meer Download PDF
25 juli 2008

Van samenspraak naar samenwerking

Visienota Dienstencentra & ouderenverenigingen

Meer dan een jaar geleden begonnen de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra, het OOK (nu Vlaamse Ouderenraad) en de ledenverenigingen met een lokale werking besprekingen over de relaties en de samenwerking op lokaal niveau. Dit was wel nodig om elkaar te steunen ten voordele van de ouderen in de eigen gemeente of stad.

Lees meer Download PDF
27 mei 2008

Advies 2008/2: Voorontwerp Ouderenzorgdecreet

Minister Vanackere vroeg het advies van de Vlaamse Ouderenraad bij het voorontwerp van ouderenzorgdecreet.

Dit decreet zal het bejaardendecreet van 1985 vervangen en regelt het residentieel wonen van ouderen.
Lees meer Download PDF
01 mei 2008

Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht

Reeds jaren wordt in verschillende kringen gediscussieerd over de onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders.

Lees meer Download PDF
04 april 2008

Advies 2008/1: Ontwerp van thuiszorgdecreet

De Vlaamse Ouderenraad heeft haar advies op het ontwerp van thuiszorgdecreet aan minister Vanackere bezorgd.

Lees meer Download PDF
25 maart 2008

Advies 2007/3: Voorontwerp partipatiedecreet

Voorontwerp van decreet houdende de bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet).

Lees meer Download PDF
27 februari 2008

Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw

De Commissie Internationaal Ouderenbeleid formuleerde een antwoord op de vraag van de Europese Commissie. De EU wil werken aan een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw. Daartoe schreef ze een publieke raadpleging uit om een goed zicht te hebben op de sociale realiteit.

Lees meer Download PDF