03 april 2009

Advies 2009/1: Sport en bewegen voor ouderen

Eind 2008 werd de visienota ’55-plussers in beweging. Naar een kwaliteitsvol sport- en bewegingsbeleid voor senioren’ voorgesteld op een studiedag in het Vlaams Parlement. Op basis daarvan werd het advies ‘Sport en bewegen voor ouderen’ gemaakt dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Ouderenraad.

Lees meer Download PDF
26 februari 2009

Standpunt 2008/3: Geen job (meer), dan ook geen jobkorting!?

Eind februari krijgen alle werkende Vlamingen minstens 250 euro van de Vlaamse regering in de vorm van een jobkorting. Maar heel wat Vlamingen krijgen dit extraatje niet, bijvoorbeeld omdat ze niet werken, gepensioneerd zijn of een vervangingsinkomen krijgen.

Lees meer Download PDF
25 juli 2008

Van samenspraak naar samenwerking

Visienota Dienstencentra & ouderenverenigingen

Meer dan een jaar geleden begonnen de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra, het OOK (nu Vlaamse Ouderenraad) en de ledenverenigingen met een lokale werking besprekingen over de relaties en de samenwerking op lokaal niveau. Dit was wel nodig om elkaar te steunen ten voordele van de ouderen in de eigen gemeente of stad.

Lees meer Download PDF
27 mei 2008

Advies 2008/2: Voorontwerp Ouderenzorgdecreet

Minister Vanackere vroeg het advies van de Vlaamse Ouderenraad bij het voorontwerp van ouderenzorgdecreet.

Dit decreet zal het bejaardendecreet van 1985 vervangen en regelt het residentieel wonen van ouderen.
Lees meer Download PDF
01 mei 2008

Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht

Reeds jaren wordt in verschillende kringen gediscussieerd over de onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders.

Lees meer Download PDF
04 april 2008

Advies 2008/1: Ontwerp van thuiszorgdecreet

De Vlaamse Ouderenraad heeft haar advies op het ontwerp van thuiszorgdecreet aan minister Vanackere bezorgd.

Lees meer Download PDF
25 maart 2008

Advies 2007/3: Voorontwerp partipatiedecreet

Voorontwerp van decreet houdende de bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet).

Lees meer Download PDF
27 februari 2008

Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw

De Commissie Internationaal Ouderenbeleid formuleerde een antwoord op de vraag van de Europese Commissie. De EU wil werken aan een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw. Daartoe schreef ze een publieke raadpleging uit om een goed zicht te hebben op de sociale realiteit.

Lees meer Download PDF
26 december 2007

Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

Naar aanleiding van de twee hoorzittingen in het federaal parlement over de mogelijke afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verstuurde de Vlaamse Ouderenraad een persbericht.

Lees meer Download PDF
25 september 2007

Advies 2007/2: Uitvoeringsbesluiten inspraak lokaal ouderenbeleid

De Vlaamse Ouderenraad brengt op eigen initiatief een advies uit i.v.m. de uitvoeringsbesluiten die de inspraak van ouderen en het ouderenbeleid in de gemeente regelen. Dit advies werd op 19 september goedgekeurd.

Lees meer Download PDF