01 mei 2008

Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht

Reeds jaren wordt in verschillende kringen gediscussieerd over de onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders.

Lees meer Download PDF
04 april 2008

Advies 2008/1: Ontwerp van thuiszorgdecreet

De Vlaamse Ouderenraad heeft haar advies op het ontwerp van thuiszorgdecreet aan minister Vanackere bezorgd.

Lees meer Download PDF
25 maart 2008

Advies 2007/3: Voorontwerp partipatiedecreet

Voorontwerp van decreet houdende de bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet).

Lees meer Download PDF
27 februari 2008

Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw

De Commissie Internationaal Ouderenbeleid formuleerde een antwoord op de vraag van de Europese Commissie. De EU wil werken aan een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw. Daartoe schreef ze een publieke raadpleging uit om een goed zicht te hebben op de sociale realiteit.

Lees meer Download PDF
26 december 2007

Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

Naar aanleiding van de twee hoorzittingen in het federaal parlement over de mogelijke afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verstuurde de Vlaamse Ouderenraad een persbericht.

Lees meer Download PDF
25 september 2007

Advies 2007/2: Uitvoeringsbesluiten inspraak lokaal ouderenbeleid

De Vlaamse Ouderenraad brengt op eigen initiatief een advies uit i.v.m. de uitvoeringsbesluiten die de inspraak van ouderen en het ouderenbeleid in de gemeente regelen. Dit advies werd op 19 september goedgekeurd.

Lees meer Download PDF
29 mei 2007

Standpunt 2007/1: Ontwerpdecreet hervorming Volwassenenonderwijs

Met dit decreet wil minister Vandenbroucke het levenslang leren in Vlaanderen kwalitatief verbeteren. Zowel structuur, financiering als aanbod van het Volwassenenonderwijs in Vlaanderen worden sterk hertekend. Een belangrijk pijnpunt hierbij is de verhoging van het inschrijvingsgeld.

Lees meer Download PDF
13 maart 2007

Advies 2007/1: Ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2006-2009

Het advies op het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan werd door de Vlaamse Ouderenraad UNANIEM goedgekeurd op 7 maart 2007. De regering keurde het ontwerp van het Vlaams Ouderenbeleidsplan voor de periode 2006-2009 goed. Een aantal punten van het advies van de Vlaamse Ouderenraad werden aangenomen.

 
Lees meer Download PDF
24 Januari 2007

Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn

De Vlaamse Ouderenraad heeft enkele aandachtspunten geformuleerd zodat het beeld dat de maatschappij van ouderen voorgeschoteld krijgt, geleidelijk aan kan worden bijgesteld.

Lees meer
21 september 2006

Advies 2006/1: Subsidiëring lokaal ouderenbeleid

De Raad van bestuur heeft op 13 september 2006 het advies aangaande de subsidiëring van het Lokale Ouderenbeleid goedgekeurd.

Lees meer Download PDF