Vlaamse Ouderenraad · Lokaal

De Vlaamse Ouderenraad vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen op lokaal vlak te ondersteunen en te versterken. Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceren we verschillende werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvaten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.

 

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bouwt aan een sterker lokaal ouderenbeleid, waarin ouderen de kans krijgen hun stem duidelijk te laten weerklinken!

 

De visie over de beleidsparticipatie van ouderen van de Vlaamse Ouderenraad is een leidraad bij het ontwikkelen van onze werkinstrumenten.

Fier op je ouderenraad? Deel dan je initiatief!

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wil inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie extra in de verf zetten in een unieke praktijkendatabank. Ben jij fier op je ouderenraad? Deel dan je initiatief!

 

Informatie

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wil ouderenraden informeren over zaken die hen aanbelangen. In de toekomst wordt een digitaal platform en een basisbrochure voor ouderenraden voorzien.

 

Jaarverslagen:

Vorming

In mei 2017 lanceerden we een vormingsprogramma. We bieden ouderen die aan beleidsparticipatie doen, via vorming extra ondersteuning aan. Met het vormingsprogramma willen we je als oudere de nodige kennis en handvaten bieden om mee vorm te geven aan het lokale ouderenbeleid.

Lees hier meer over het vormingsprogramma van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal.
 

  • Vorming 'Sleutel aan het beleid'
    Tijdens deze vorming staan advies verlenen en het beleid beïnvloeden centraal. Ook aan het uitwisselen van goede praktijken wordt de nodige aandacht besteed! De deelnemers gaan beslist naar huis met tal van tips en inspiratie om hun impact op het lokaal ouderenbeleid te versterken. Lees hier meer over deze vorming.
  • Vorming 'Cultuurparticipatie op latere leeftijd'
    Naar aanleiding van de Ouderenweekcampagne 2016 ontwikkelden we een instrument dat lokale ouderenraden en ouderenverenigingen kunnen gebruiken om het lokaal cultuurbeleid te toetsen aan drempels die ouderen ervaren.
  • Vorming 'Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen'
    Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht treffen veel lokale ouderenraden de nodige voorbereidingen om klaar te staan met hun actiepunten voor de komende beleidsperiode. Hier spelen we op in door een vormingsmoment aan te bieden (2,5u) waarin handvaten worden aangereikt om lokaal mee aan de slag te gaan. Op dit vormingsmoment is er ruimte om inspirerende tips van ouderenraden onderling uit te wisselen.

Hier kan je het aanvraagformulier voor een vorming downloaden.

Barometer

Met de barometer brengt Vlaamse Ouderenraad · Lokaal de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart over heel Vlaanderen. De korte bevraging herhaalt zich jaarlijks, zodat evolutie duidelijk zichtbaar wordt.

 

De barometerbevraging over de werking van lokale ouderenraden in 2016 is momenteel afgelopen. Wij danken de ouderenraden voor hun medewerking.

 

Resultaten voorbije barometers: