Alleenstaanden getroffen door energiearmoede

Alleenstaanden getroffen door energiearmoede

Barometer energiearmoede

De combinatie van een gunstig klimaat en economische factoren maken dat de energiefactuur voor de Belgische gezinnen sedert 2009 met ongeveer 12% gedaald is. Toch wordt er op vlak van energiearmoede geen vooruitgang geboekt. De Koning Boudewijnstichting stelt vast dat de energiearmoede sinds 2009 nauwelijks evolueert en zelfs licht gestegen is voor alleenstaanden, waaronder vooral ouderen en eenoudergezinnen.

Vooral in Vlaanderen was er in 2015 en 2016 een stijging van de prijs van elektriciteit. De prijzen voor stookolie en aardgas kenden sinds 2014 een daling, in de tweede helft van 2016 was er echter opnieuw een prijsstijging. De prijs van hout is stabiel gebleven.

Stijgende woonkost en slechte woningkwaliteit
Het aandeel mensen dat in energiearmoede leeft, daalt niet maar blijft liggen op ruim 20 procent. Dat komt voornamelijk door stijgende woonkosten en een slechte woningkwaliteit. Meer dan 40 procent van de gezinnen in energiearmoede leven niet noodzakelijk in armoede.

Vooral ouderen en eenoudergezinnen
Energiearmoede treft vooral alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen. Deze huishoudens beschikken vaak over een lager en slechts één inkomen om hun woon- en energiekosten te betalen. Ook valt op te merken dat mensen met een slechte gezondheid vaker in energiearmoede leven.

Barometer Energiearmoede. Analyse en interpretatie van de resultaten 2009-2016

Advies Vlaamse Ouderenraad
De Vlaamse Ouderenraad bracht een advies rond energiearmoede bij ouderen uit waarin we aandacht vragen voor deze problematiek. We pleiten voor een betere begeleiding en ontzorging voor ouderen bij woningaanpassingen, het vergroten van de betaalbaarheid van energie-ingrepen en woningaanpassingen, en het betaalbaarder en transparanter maken van de energiefactuur. Deze aandachtspunten zullen door de Vlaamse Ouderenraad ook naar voor worden geschoven bij de herziening van het energiearmoedeprogramma.

Lees het volledige advies hier.