Verkeersveiligheidsbarometer: stijgend aantal ouderen die om het leven kwamen bij vrachtwagenongeval

Verkeersveiligheidsbarometer: stijgend aantal ouderen die om het leven kwamen bij vrachtwagenongeval

Fietsers

Ondanks een aantal positieve resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS, zijn er oog negatieve tendensen te merken. De barometer laat een positieve tendens zien voor de eerste 6 maanden van dit jaar: het aantal ongevallen blijft nagenoeg gelijk (-0,6%) en het aantal doden ter plaatse daalt (-14%). Maar verontrustend is dat het aantal dodelijke slachtoffers bij ouderen (65 jaar en ouder) stijgt van 46 naar 53. Vooral opvallend is dat er bij de groep van ouderen een stijging is van 16 doden bij ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn (van 3 naar 19 doden).

In Vlaanderen kwamen zo 7 fietsers boven de 65 jaar om het leven in een ongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was. Het aantal ouderen dat gewond raakte is lichtjes gedaald (-1%).

Omwille van de toename van het aantal dodelijke slachtoffers bij ouderen wil het VIAS 65-plussers beter voorbereid het verkeer in sturen door onder meer het aanbieden van cursussen om verkeersregels op te frissen of te actualiseren. De Vlaamse Ouderenraad acht een veilige infrastructuur en goed aangepaste openbare ruimte minstens even belangrijk. De toename aan het aantal verkeersongevallen met oudere fietsers wordt immers vaak toegeschreven aan een gebrek aan effen en drempelvrije voet- en fietspaden die goed afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. Veilig fietsen kan niet zonder comfortabele fietsroutes die goed op elkaar aansluiten, bestaande uit brede en goed onderhouden fietspaden.

Meer informatie

Verkeersveiligheidsbarometer 1e semester 2018

Categorie