Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers

Verkeersveiligheid 2017: status quo van het aantal oudere slachtoffers

Verkeersveiligheid 2017

De verkeersveiligheidsbarometer met de cijfers van het eerste semester van 2017 toont aan dat het aantal gewonde ouderen licht afneemt. Daarnaast blijft het aantal doden ter plaatse stabiel in vergelijking met het eerste semester van 2016. Het aantal gewonden bij de ouderen verschilt wel sterk volgens weggebruikerscategorie.

Zo is er een aanzienlijke daling van het aantal gewonde ouderen in personenwagens (-125) en een stijging bij het aantal gewonde fietsers (+55) als gevolg van een verkeersongeval. De stijging van het aantal gewonde fietsers kan volgens het Vias worden toegeschreven aan het almaar toenemende gebruik van de elektrische fiets. Het totale aantal gewonden van 65 jaar en ouder in België neemt licht af (-43).
 

Weggebruikerscategorie Aantal gewonden Aantal doden ter plaatse
Voetgangers -20 +0
Fietsers +55 +0
Bromfietsers -8 -1
Motorfietsers +2 +0
Auto-inzittenden -125 +0
Ongevallen met lichte vrachtwagen +8 +0
Ongevallen met vrachtwagen +15 -8
Totaal -43 +1

Tabel: Evolutie tussen het 1e semester van 2016 en het 1e semester van 2017 van het aantal geregistreerde gewonden en slachtoffers van 65 jaar en ouder in België

Brochure ‘Kerncijfers verkeersveiligheid’
Het VIAS institute publiceerde deze week een brochure ‘Kerncijfers verkeersveiligheid’ die alle informatie in verband met verkeersveiligheid samenbrengt in één document. Er werden een aantal belangrijke thema’s geselecteerd: ongevallen en slachtoffers, mobiliteit en ongevalsrisicoblootstelling, rijvaardigheid, gedrag van de weggebruikers, infrastructuur en handhaving. Interesse in verkeersveiligheid? Dan is deze brochure een aanrader.

Meer informatie
Verkeersveiligheidsbarometer 1e semester 2017

Categorie