Verscherpt toezicht in woonzorgcentra met aanhoudende tekorten of ernstige klachten

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen geeft Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om een systeem van verhoogd toezicht te starten voor woonzorgcentra waar aanhoudend tekorten of ernstige klachten opduiken.

Die inspecties zullen zoals de andere inspecties onaangekondigd plaatsvinden en kunnen ook ’s avonds, ’s nachts en tijdens weekends doorgaan. De standaard inspecties in woonzorgcentra blijven gewoon doorlopen. Dat nieuwe systeem van verhoogd toezicht gaat in op 15 maart 2019.

Minister Vandeurzen besliste ook om de transparantie van de inspecties te verhogen. Vanaf 2020 zullen in het kader van ‘de openbaarheid van bestuur’ de inspectieverslagen van alle Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd worden op de website van Zorginspectie. Tot dan moet je een schriftelijke aanvraag doen bij de Zorginspectie als je een inspectieverslag wil inkijken.

Meer informatie

Meer weten over het verscherpte toezicht en de transparantie ervan? Surf naar de website van het departement WVG.