Een officieel statuut voor mantelzorgers

mantelzorg

Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving, krijgen vanaf 1 oktober 2019 een officieel statuut. Op die manier krijgen mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven erkenning en financiële steun. Ze krijgen recht op verlof en kunnen hun ziekte-uitkering behouden.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kan ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

Uitbreiding verlof en behoud van sociale rechten

Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. Als je deeltijds aan het werk bent, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden. De invoering gebeurt stapsgewijs te beginnen met één maand extra. Elk jaar zal er een maand bijkomen voor voltijdse werknemers en twee maanden voor wie deeltijds werkt.

Wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt, komt ook in aanmerking voor de bescherming als mantelzorger.

Meer informatie

Lees hier meer over het nieuwe statuut.