Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 2018 via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersverzekering

Tot eind 2017 zorgen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel ervoor dat kleinschalige, occasionele of tijdelijke vrijwilligersinitiatieven beroep kunnen doen op een gratis verzekeringspolis. Omdat de provincies vanaf 2018 niet langer verantwoordelijk zijn voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn, zijn de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk dat ook niet langer voor de collectieve verzekeringen voor vrijwilligers. Daarom werd er een oplossing bedacht.

Vlaanderen zet deze verzekering verder via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Vanaf 2018 kunnen Vlaamse vrijwilligersorganisaties bij hen terecht. De polis voorziet in een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven.

Een organisatie kan gratis tot maximum honderd mandagen verzekeren.

Brusselse organisaties kunnen nog steeds terecht bij de VGC.

Meer informatie
Raadpleeg de brochure 'gratis vrijwilligersverzekering 2018'.
Bezoek de website www.gratisvrijwilligersverzekering.be.
Mail naar verzekering@vsvw.be of bel naar 03 218 59 01.