Projectoproep ‘deMENS in de zorg’

Dementie

In oktober publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op vraag van de Vlaamse overheid, het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. In 2019 en 2020 gaan ze een stap verder en willen ze zorgvoorzieningen ondersteunen om de kernprincipes van goede zorg in de praktijk te brengen. Dankzij de steun van Vlaanderen en Cera kunnen zes zorgvoorzieningen in 2019 instappen in een pilootproject met als uiteindelijke doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken.

Gedurende minimaal zes maanden krijgen zij coaching en vorming, aangepast aan hun noden en mogelijkheden.

De pilootprojecten gaan aan de slag met de zes fundamenten van goede zorg, zoals die in het referentiekader dementie beschreven staan:

  • een gebalanceerde beeldvorming over dementie
  • het normalisatieprincipe
  • het zoeken van de balans tussen autonomie en geborgenheid
  • afgestemde zorg
  • het ondersteunen van mantelzorgers
  • inzetten op de vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers

Stel je kandidaat

Zowel residentiële zorgvoorzieningen, thuiszorgvoorzieningen als ziekenhuizen komen in aanmerking. Interesse? Dien hier voor 8 februari je kandidatuur in.

Een onafhankelijke jury zal in maart de zes projecten selecteren.

De projectoproep vind je hier.