Oproep: vraag ondersteuning aan voor jouw zorgzame buurt

De buurt is een cruciale schakel voor zorg en ondersteuning op maat. Personen met een zorgbehoefte en hun omgeving ondervinden baat bij de samenwerking tussen buurtactoren en eerstelijnswerkers. Het is de mix tussen kleine dingen die het dagelijkse leven beter maken en nabije zorg die het verschil maakt.

In realiteit is het een uitdaging om op een geïntegreerde manier na te denken over wonen, zorg en welzijn op het niveau van de buurt. Voor eerstelijnswerkers is het niet vanzelfsprekend aansluiting te vinden bij buurtactoren om samenhangende en aangepaste zorg en ondersteuning te organiseren en vice-versa. Initiatieven die daar in slagen, kunnen nu financiële ondersteuning aanvragen.

Ondersteuning voor beloftevolle praktijken in West-Vlaanderen

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck erkent de kracht van buurten en wenst beloftevolle praktijken in West-Vlaanderen te ondersteunen die buren, buurtorganisaties, eerstelijnsprofessionelen en lokale actoren aanzetten om gezamenlijk zorg te dragen voor de buurt, dag en nacht.

De oproep staat open voor elke actor uit West-Vlaanderen die bijdraagt tot zorgzame buurten. Het gaat om actoren die het kleine helpen in de praktijk brengen op lokaal, wijk- of buurtniveau: lokale besturen, actoren uit het verenigingsleven, (sociale) ondernemers, vrijwilligersorganisaties, buurtcoöperaties, mantelzorgverenigingen, en anderzijds om (soms bovenlokale) actoren die actief zijn in de eerste lijn: organisaties voor thuisverpleging en thuiszorg, huisartsenorganisaties, apotheekregio’s, ziekenfondsen…

Ook een oproep in de rest van Vlaanderen

Er volgt een tweede oproep voor zorgzame buurten in Vlaanderen.

Aanvraag indienen

Je kan tot en met 20 augustus 2019 een aanvraag indienen. De bekendmaking van de selectie gebeurt op 1 oktober 2019.

Meer informatie over de selectiecriteria en het indienen van een kandidaatsdossier kan je hier terugvinden.

Contact

Voor algemene informatie: Contactcentrum - 02 500 45 55
Voor specifieke vragen: Tinne Vandensande - 02 549 02 75