Oproep: psychologen voor ouderen in eerstelijnsorganisaties

De federale regering besliste een tijdje geleden om kortdurende interventies door een psycholoog en orthopedagoog terug te betalen voor volwassenen tot 64 jaar. Mensen die ouder zijn, konden dus niet rekenen op een terugbetaling. De Vlaamse overheid wil daar verandering in brengen en zal nu de middelen voor de uitbouw van een eerstelijnspsychologische functie specifiek inzetten voor ouderen. Daarom lanceren ze een projectoproep. Eerstelijnsorganisaties kunnen een psychologische functie voor ouderen inzetten. Maximum zullen 6 projecten een subsidie ontvangen voor de periode van 3 jaar, waarmee 1 eerstelijnspsycholoog per project ingezet kan worden.

Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

De eerstelijnspsycholoog verstrekt in de eerste plaats laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg aan mensen met milde tot matige psychische klachten. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de eerstelijnspsycholoog de nodige samenwerkingen uitbouwt met zorgverleners en andere actoren, en afspraken maakt over onder andere doorverwijzing en crisissituaties.​

De eerstelijnspsycholoog oefent zijn functie uit in bestaande, laagdrempelige locaties binnen de eerstelijnszorg zoals huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, CAW, sociale huizen, lokale dienstencentra, ontmoetingscentra of infrastructuur van erkende woonzorgvoorzieningen, enz.

Waarom een eerstelijnspsycholoog voor ouderen?

De federale overheid ontwikkelt momenteel een systeem voor de terugbetaling van kortdurende interventies door een psycholoog of orthopedagoog voor volwassenen (18-64). De Vlaamse overheid richt zich met haar projectoproep daarom op de ontwikkeling van een eerstelijnspsychologische functie voor ouderen (65-plus). Ouderen zijn immers niet vrij van psychische problemen, zoals vereenzaming, aanpassingsproblemen, verlieservaringen, overbelasting als mantelzorger, cognitieve problemen, overmatig gebruik van psychofarmaca, depressie, ... psychologische problematieken houden namelijk niet op nadat iemand 65 wordt.

Opzet van de projectoproep