Oproep: projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid, departement Mobiliteit & Openbare Werken lanceert een subsidie voor projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Heeft jouw vereniging een idee voor een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoot je organisatie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets met een leuke campagne? Dan kan je subsidies aanvragen bij het departement.

Volgende themas komen in aanmerking:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
  • het aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer…?

Vraag dan de subsidie aan voor 1 oktober 2018 voor projecten die in 2019 van start gaan.

Wie komt in aanmerking?

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen de subsidie voor een project aanvragen. De subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project, met een bovengrens van 50 000 euro (Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking).

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en kosteneffectiviteit.

Meer informatie

Meer informatie en het model van aanvraag voor de projectsubsidie vind je hier .