Oproep onderzoek naar sociale media bij 65-plussers

Sociale Media

Maren Verhoest, student Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent, doet onderzoek naar het gebruik van sociale media bij 65-plussers in Vlaanderen. Deze vragenlijst bevat naast enkele algemene vragen ook enkele vragen over je sociale mediagebruik, je internetvaardigheden en over het terecht kunnen bij vrienden en familie. Neem jij ook deel?

De vragenlijst neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. Er zijn geen juiste of foute antwoorden en alle informatie wordt volstrekt vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Neem hier deel aan het onderzoek.

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot de vragenlijst kan je terecht bij maren.verhoest@ugent.be.