Oproep: dien een studievoorstel in voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KCE

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bereidt momenteel zijn onderzoeksprogramma voor 2019 voor. Iedereen, zowel burgers als organisaties en instellingen met interesse in de gezondheidszorg, kan een voorstel voor een studie indienen.

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen rond de gezondheidszorg. Deze studieonderwerpen worden meestal voorgesteld door de overheid, zoals de minister van Volksgezondheid, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, … of universiteiten en beroepsorganisaties.

Dien je voorstel in

Iedereen kan voorstellen indienen via een online formulier op de website van het KCE. Daar kan je verder ook de selectieprocedure voor het jaarprogramma bekijken.

Een voorstel indienen kan tot vrijdag 19 september.

​​Meer informatie

Hier vind je meer informatie over het indienen van voorstellen.