Oproep: deel jouw goede praktijken over intergenerationeel samenwerken

Jongere en oudere in rusthuisklas

In de zorgwedstrijd In4care ‘Zorgvinding 2018’ won een origineel intergenerationeel initiatief: De Rusthuisklas. Dat is een project in Vinkt waar jong en oud leren van en met elkaar. De zesdejaars van de lokale basisschool volgen daar al vijf jaar les in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus dat vlak naast de school ligt. Om zowel de zorg- als de onderwijssector te inspireren en te informeren over de voordelen en de opportuniteiten van het samenbrengen van verschillende generaties, zal er in het najaar van 2019 een gids verschijnen.

Zoveel mogelijk inspireren!

De gids wil via originele initiatieven inspiratie aanreiken en zowel scholen, kinderdagverblijven als ouderenvoorzieningen zin doen krijgen om aan de slag te gaan. Initiatiefnemers van deze inspiratiegids zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Uitgeverij Politeia.

Deel je ervaringen en ideeën

Ben je in jouw woonzorgcentrum, gemeente/stad of school bezig met de uitrol van een ‘generatie-overschrijdend concept’, laat dat dan voor 30 juni 2019 weten aan tine.mous@politeia.be en/of vul deze vragenlijst in. Dat laatste neemt hooguit een minuutje in beslag. Een jury zal nadien de meest inspirerende ideeën weerhouden om in de publicatie op te nemen. Deel je ervaring met anderen en overtuig en enthousiasmeer zo wie nog twijfelt.

Meer informatie

Vragen? Eén adres: tine.mous@politeia.be.