Onderzoek kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg in woonzorgcentra

end of life care

Op 1 juni start de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB) met een nieuw project in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Net zoals het bestaande kwaliteitsindicatorenproject voor de palliatieve teams thuis en in het ziekenhuis, zullen de onderzoekers tegen het najaar vragenlijsten ontwikkelen om de kwaliteit van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg zelf te meten en te verbeteren in het woonzorgcentrum.

De onderzoeksgroep stelt alle documenten, een training en na afloop een kwaliteitsrapport ter beschikking.

Zin om mee te werken?

Wil je bijvoorbeeld deelnemen aan de voorbereidende interviews, het expertenpanel of de pilootstudie? Neem dan contact op met Charless Dupont via Charless.Dupont@vub.be of via 0484 43 32 57.