Neem deel aan de barometerbevraging voor lokale ouderenraden!

Hoewel ouderenraden een belangrijke draaischijf zijn voor lokale ouderenbeleidsparticipatie, bestaan er niet zoveel onderzoeken of cijfergegevens die hun werking belichten. Met de jaarlijkse barometerbevraging wil Vlaamse Ouderenraad · Lokaal hierin verandering brengen. Neem daarom ook met jouw lokale ouderenraad deel aan de barometerbevraging.

Wat?

De barometer stelt vragen over de werking, de tevredenheid en de uitdagingen voor de toekomst van jouw lokale ouderenraad.

Waarom?

Je ouderenraad draagt zo bij aan een grotere erkenning van activiteiten en adviezen van lokale ouderenraden. Bovendien krijg je de kans om de huidige ondersteuning van ouderenraden mee te evalueren. Je kan ook signaleren welke noden je ouderenraad heeft voor de toekomst en op die manier mee vorm geven aan ons ondersteuningsaanbod dat nu wordt uitgewerkt.

Hoe?

Je kan de barometer hier invullen.

Liever op papier? Een papieren exemplaar werd naar de voorzitters van de ouderenraden verstuurd en kan per post terugbezorgd worden aan de Vlaamse Ouderenraad.

Gelieve deel te nemen voor 31 oktober 2018. Bezorg ons 1 exemplaar per ouderenraad.

Vorige barometer

De resultaten van de vorige bevraging zijn terug te vinden in het rapport ‘Lokale ouderenraden in cijfers’.

Meer informatie

Nadia Denayer
02 209 34 58
nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be