Hoe is de staat van jouw Nederlands?

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel. Ook dit jaar kan je meewerken aan het onderzoek rond ‘de staat van het Nederlands’. De onderzoekers zijn voornamelijk op zoek naar ouderen die willen deelnemen.

Resultaten eerste onderzoek

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenleving. De resultaten konden dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

In het onderzoeksrapport van 2017 kan je alles nog eens nalezen. 

Neem deel aan het tweede onderzoek

Het is nu opnieuw mogelijk om aan het onderzoek deel te nemen. De onderzoekers willen zo ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik opvolgen en bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Het onderzoek wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Wil jij (opnieuw) deel uitmaken van dit unieke onderzoekstraject? De nieuwe, ingekorte enquête kan je nu invullen. Dat duurt maximaal 15 minuten.

Neem hier deel aan de enquête.