Bevraging over het verenigingswerk

Ben je een vereniging of lokaal bestuur, en kan je in principe verenigingswerkers inschakelen of doe je dat misschien al? Laat dan je ervaringen horen in de bevraging van de FOD Sociale Zekerheid, ter evaluatie van dit statuut.

Verenigingswerk

Het verenigingswerk werd ingevoerd bij de wet van 18 juli 2018 en laat onder bepaalde voorwaarden toe dat verenigingswerkers tot ongeveer 6000 euro verdienen, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Verenigingswerk kan enkel worden uitgevoerd voor bepaalde in de wet vermelde activiteiten in de niet-commerciële sector.

Neem deel aan de bevraging

De FOD Sociale Zekerheid wil nu alle betrokken actoren en administraties bevragen om reacties op het terrein te analyseren. De gegevens die de verenigingen overmaken, zullen door de FOD Sociale Zekerheid geanonimiseerd worden behandeld, uitsluitend in het kader van de evaluatie van verenigingswerk.

Vul hier de vragenlijst in. Dat kan tot 30 september 2019.