Zomercursus 'Ethiek in de dementiezorg': 2-5 juli 2019

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. De voertaal is Engels.

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT, ethisch overleg op team- en instellingsniveau. Er is veel tijd voor discussie voorzien.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen.

Datum                                                              

Dinsdag 2 tot vrijdag 5 juli 2019.

Locatie

Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht
Faculteit Geneeskunde
KU Leuven
Kapucijnenvoer 35/3
3000 Leuven

Inschrijven

Deelnemen kost 820 euro voor de volledige 4 dagen, als je inschrijft voor 15 mei. Dat kan hier.

Meer informatie

Surf naar deze website. Of mail naar Chris.Gastmans@kuleuven.be .