Vormingsreeks ‘Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen’

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks van Politeia inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van ieder persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.

Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap en van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Samen moeten zij een integrale en een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Om dit tot stand te brengen moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dit is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, beleidsverantwoordelijken, directies van voorzieningen en gebruikersorganisaties.

Er zijn nog twee vormingen:

Spreker is Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde en licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen.

Locatie

Uitgeverij Politeia
Keizerslaan 34
1000 Brussel 

Inschrijven

Deelnemen kost 150 euro. Je kan je voor elk seminarie afzonderlijk inschrijven aan 60 euro.