Uitnodiging 'Samen sterk voor ouderen in beweging': 26 oktober 2018

Uitnodiging

Op deze studiedag lanceren de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven de eerste gemeenschappelijke visienota en brochure rond ouderen en bewegen over sectoren heen en dit in verschillende contexten: vrije tijd (inclusief sport), thuis, tijdens verplaatsingen en op het (vrijwilligers)werk.

Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch willen vele ouderen actief en gezond ouder worden. Hoe kan je als Vlaamse middenveldorganisatie uit eender welke sector je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen en er samenwerkingsverbanden ontstaan?

Programma:
Bekijk het programma hier. - De inschrijvingen voor deze studiedag werden reeds afgesloten.

Datum:
vrijdag 26 oktober 2018 van 10 tot 16 uur

Locatie:
Vlaams Parlement,
Zaal De Schelp,
Leuvenseweg 86,
1000 Brussel

Meer informatie:

02 209 34 56