Stichtingscolloquium ‘Grootouders voor het klimaat Vlaanderen’: 25 januari 2019

Spandoek

De recente rapporten over het (toekomstig) klimaat zijn alarmerend … Daarom willen de Klimaatoma’s en de Klimaatopa’s actie voeren om onheil, zoals hevige stormen, overstromingen, droogten, mislukte oogsten, … voor hun kleinkinderen te voorkomen. Zowel in Franstalig België als in Nederland en in Frankrijk voeren Grootouders voor het Klimaat reeds enkele jaren actie. Ze sensibiliseren het ruime publiek om rekening te houden met de klimaatrealiteit en vragen aan de beleidsverantwoordelijken om daarvan een topprioriteit te maken. Ook in Vlaanderen worden de ‘Grootouders voor het Klimaat’ boven het doopvont gehouden. En jij kan daar deel van uitmaken.

Ontstaan uit GroenPlus, de ouderenwerking van Groen, komen de grootouders voor het klimaat op voor hun kleinkinderen. Maar ze streven een ruime groep na en willen iedereen uitnodigen, ook andere bewegingen of verenigingen.

Programma

13u30: Onthaal
14u00: Verwelkoming en inleiding door co-voorzitter (Bernard Hubeau – voormalig Ombudsman Vlaams Parlement)
14u10: De klimaatproblematiek: een stand van zaken (Tine Hens - Mo)
14u40: Grands-Parents pour le Climat uit Franstalig België: hoe werken ze? (François de Borman)
15u00: Nederlandse Grootouders voor het Klimaat: hoe werken ze? (Lowie van Liere)
15u20: Wat hebben de Vlaamse Grootouders voor het Klimaat als acties achter de rug en hoe werken ze? (Hugo Van Dienderen)
15u35: Pauze, met groepsfoto
15u50: Vragen, voorstellen, opmerkingen vanwege de aanwezigen
16u45: Afronding en verplaatsing naar de locatie voor de receptie
17u00: Eenvoudige receptie aan de Daktuin van het Vlaams Parlement

Bernard Hubeau, voormalig Ombudsman van het Vlaams Parlement, leidt de dag in goede banen.

Datum

Vrijdag 25 januari 2019 van 13.30 tot 18 uur.

Locatie

Vlaams Parlement
Leuvenseweg
1000 Brussel

Inschrijven

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je hier.