Seminarie 'Van een duurzame samenwerking wordt iedereen beter': 19 september 2019

Naar een geintegreerde zorg

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Deze vormingsreeks van Politeia inspireert je in het streven naar een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van iedere persoon en in het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen.

Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap en van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Samen moeten zij een integrale en een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Om dit tot stand te brengen moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dit is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, beleidsverantwoordelijken, directies van voorzieningen en gebruikersorganisaties.

Spreker is Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde en licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen.

Datum

Donderdag 19 september 2019 van 9 uur tot 13 uur.

Locatie

Uitgeverij Politeia
Keizerslaan 34
1000 Brussel 

Inschrijven

Deelnemen kost 85 euro. Inschrijven kan hier.