Inspiratiemoment ‘Ouderen en cultuureducatie’: 18 juni 2019

Cultuureducatie

Leren over en door cultuur doe je overal: binnen de kunsten, erfgoed maar ook bij jeugdwerk, ondernemerschap, welzijn, ... In al haar diversiteit kan cultuureducatie verbindingen leggen. Tussen mensen en tussen sectoren. Tussen publieken en tussen professionelen, hoe divers ze ook zijn. Publiq organiseert daarom een reeks van 10 korte evenementen, samen met verschillende organisaties. Ook de Vlaamse Ouderenraad is partner en organiseert één van de 10 evenementen. Daarbij focussen we op cultuureducatie voor en door ouderen.

Ouderenverenigingen en culturele organisaties met elkaar verbinden

De Vlaamse Ouderenraad wil op dit inspiratiemoment professionele medewerkers/makers uit de kunst- en cultuursector en uit de ouderenverenigingen dichter bij elkaar brengen. Hoe kunnen ze elkaar beter vinden? Waar zitten samenwerkingsmogelijkheden? Waar hebben beiden nood aan? Dat onderzoeken we tijdens een dialoogtafel in beperkte kring.

Er zal veel inspiratie te rapen zijn, onder andere van het Brussels Ouderenplatform, de KVS, OKRA, fedOS, … Maar ook uit Nederland!

Cultuureducatie?

Cultuureducatie is “elke vorm van intentionele educatie die een bewuste omgang met cultuur nastreeft in een bewust gehanteerd medium”.

  • Het gaat om persoonlijke en sociale ontwikkeling en bewustwording
  • Het gaat om het verwerven van de competentie en de bereidheid om aan cultuur deel te nemen en deel te hebben.
  • Dat kan niet enkel in een schoolse sfeer, maar zeker ook daarbuiten.

Via cultuureducatie ontwikkelen mensen culturele competenties en talenten. Mensen doen kennis op over cultuur als fenomeen en als expressiemiddel. Ze ontwikkelen culturele vaardigheden en een open houding ten aanzien van cultuur. Deelnemen of cultuur smaken is een vorm van receptieve of reflectieve cultuurparticipatie. Het verwijst naar activiteiten waarbij iemand cultuur waarneemt en verwerkt (bijvoorbeeld een museumbezoek). Deelhebben of cultuur maken is een vorm van productieve cultuurparticipatie. Hier gaat het om activiteiten die iemand zelf doet (bijvoorbeeld een amateurkunstenaar die een eigen werk maakt).

Datum

Dinsdag 18 juni van 14 tot 18 uur.

Locatie

Vlaamse Ouderenraad
Broekstraat 49-53
1000 Brussel

Inschrijven

Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht. Je kan hier helaas niet meer voor inschrijven.