Grootouders voor het Klimaat opnieuw op straat: 20 september 2019

Grootouders voor het klimaat

De Grootouders voor het Klimaat laten de jongere generaties komend schooljaar niet in de steek. Op 20 september stappen ze opnieuw mee in de wereldwijde ‘Global Strike for climate’. Ze roepen op om als ouderen en grootouders deel te nemen aan de mars in Brussel. Die mars vraagt een ambitieus klimaatbeleid op elk politiek niveau, dat eerlijk is voor iedereen.

De pluralistische beweging beoogt een divers gezelschap, verbonden door de zorg voor de volgende generaties. Ze roepen alle ouderen en ouderenverenigingen op om samen met hen mee te stappen.

Praktisch

Vrijdag 20 september 2019

Vanaf 13.30 uur verzamelen voor Exki, rechts van het station Brussel Noord.
Om 14.00 uur vertrekt de manifestatie, die eindigt op het Schumanplein.

Meer informatie

Meer weten over de klimaatcoalitie? Surf naar www.klimaatcoalitie.be.