Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst': 28 februari 2019

Forum 'De Sociale Zekerheid van de Toekomst'

In het kader van 75 jaar sociale zekerheid, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

Programma

Voor de toekomst van de sociale zekerheid zijn er 4 transversale thema’s

  1. Een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie
  2. Het niet-gebruik van sociale rechten
  3. De financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie
  4. Sociale zekerheid en nieuwe vormen van werk

Gespecialiseerde sprekers behandelen deze thema's in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld, …) uitvoerig: Prof. Bea Cantillon, Prof. Bart Cockx, Laurence Noël, Prof. Wim van Oorschot en Prof. Philippe Van Parijs hebben al bevestigd, net zoals moderator Guy Tegenbos. 

Het volledige programma vind je hier.

Data

Op 28 februari zullen de thema's 1 en 2 worden behandeld, terwijl thema's 3 en 4 op een tweede forum in april aan bod zullen komen.

Locatie

Pacheco-zaal
Finance Tower

Ingang via Pachecolaan 13
1000 Brussel

Inschrijven

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je hier.

Meer informatie

Klik hier voor meer info.