Eindevent project ‘Stay@home with dementia’: 12 september 2019

Stay at home

Het project onderzocht of het gebruik van zorgtechnologie in de thuissituatie een opname in de residentiële zorg kan uitstellen. Zo ja, wat zijn de specifieke randvoorwaarden en is het inzetten van dergelijke technologieën sociaaleconomisch te verantwoorden? Hoe ziet dergelijke oplossing eruit en hoe kunnen Vlaamse KMO's i.s.m. zorgorganisaties hierbij oplossingen aanreiken? Antwoorden op deze vragen worden toegelicht tijdens het eindevent.

In het TETRA project Stay @ home with dementia is er nauw samengewerkt tussen bedrijven in de zorgtechnologiesector, zorginstellingen en kennisinstellingen, met als doel zorgtechnologieën beter af te stemmen op de behoeften en noden van personen met dementie.

Programma

Ontdek het volledige programma hier.

Datum

Donderdag 12 september 2019 van 13 tot 17 uur.

Locatie

Hogeschool PXL
3500 Hasselt

Inschrijven

Deelnemen is gratis. Inschrijven doe je hier.

Meer informatie

Meer info over het project vind je op de website