DEMO-MEMO voor mensen met dementie in het S.M.A.K.: 30 november 2019

DEMO-MEMO zijn poëzienamiddagen bij actuele kunst in het S.M.A.K, in samenwerking met The Courage To Grow Old. Mensen met (jong)dementie kunnen er samen met een mantelzorger, familie of vrienden aan deelnemen. Een gids begeleidt telkens de deelnemers en muziek wordt voorzien door Johan De Rijcke.

Actuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun nabije omgeving te versterken. Het museum is een veilige, vrije ruimte waarin de kunstwerken houvast bieden. Personen met dementie nemen samen met hun mantelzorger deel aan deze workshop waarin het gezamenlijk beleven van een kunstwerk centraal staat. Nadien maken de deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane impressies.

Op zaterdag 30 november 2019 organiseren we samen met Bie Hinnekint, van The courage the grow old, een happening waar gedichten worden voorgelezen en muzikale en andere improvisaties te beleven zijn. Afsluiten doen we met een hapje en drankje.  

Datum

Zaterdag 30 november 2019 van 14.30 tot 16 uur.

Locatie

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
9000 Gent

Inschrijven

Deelnemen is gratis. Reserveren doe je per telefoon op 09 240 76 01 of via reservation@smak.be.