DEMO-MEMO voor mensen met dementie in het S.M.A.K.: 18 september 2019

DEMO-MEMO zijn poëzienamiddagen bij actuele kunst in het S.M.A.K, in samenwerking met The Courage To Grow Old. Mensen met (jong)dementie kunnen er samen met een mantelzorger, familie of vrienden aan deelnemen. Een gids begeleidt telkens de deelnemers en muziek wordt voorzien door Johan De Rijcke.

Actuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun nabije omgeving te versterken. Het museum is een veilige, vrije ruimte waarin de kunstwerken houvast bieden. Personen met dementie nemen samen met hun mantelzorger deel aan deze workshop waarin het gezamenlijk beleven van een kunstwerk centraal staat. Nadien maken de deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane impressies.

In de workshop wordt bij een aantal werken uit de tentoonstelling stilgestaan. De mensen met dementie worden uitgenodigd om te reageren op het werk. Voor de mantelzorgers is de workshop een kans om onvermoede kanten van hun partner te ervaren.

Datum

Woensdagnamiddag 18 september of zaterdagnamiddag 30 november (DEMO-MEMO happening), telkens van 14.30 tot 16 uur. Na deze workshop kan je om 16:00 deelnemen aan de talkshow over onze werking rond dementie.

Locatie

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
9000 Gent

Inschrijven

Deelnemen is gratis. Reserveren doe je per telefoon op 09 240 76 01 of via reservation@smak.be.