Congres ‘Wonen en leven in het woonzorgcentrum’: 12 december 2019

Congres

De laatste jaren bewoog er heel wat in de Vlaamse woonzorgcentra: het geactualiseerde woonzorgdecreet is goedgekeurd, inzet op een aangenaam woonleefklimaat is een vereiste, de woonleefbegeleider een belangrijke spilfiguur, … Stuk voor stuk ontwikkelingen die erop wijzen dat inzet op ‘wonen en leven’ niet langer een droom, maar een organisatorische randvoorwaarde is.

Het congres ‘wonen en leven’ is een initiatief van VVSG, Zorgnet-Icuro, VLOZO en de Vlaamse overheid en geeft woonzorgcentra de opportuniteit om mee op de kar te springen om ook in hun organisatie (nog sterker) werk te maken van ‘wonen en leven’.

Programma

Meer informatie over programma en inschrijving volgt binnenkort.

Datum

12 december 2019 van 9.30 tot 16 uur.

Locatie

Congrescentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen

Meer informatie

Ontdek hier binnenkort meer over dit congres.