Welke hervormingen plant de federale regering voor ouderen?

Op 26 juli sloot de federale regering een akkoord over heel wat hervormingen in het kader van jobs, koopkracht en sociale cohesie. Vooral de beslissingen op vlak van fiscaliteit haalden de media, maar ook op heel wat andere domeinen werden er veranderingen aangekondigd. En dan stelt zich de vraag: wat zit erin voor ouderen?

Heel wat, zo blijkt. Hieronder een greep uit de plannen die het meest in het oog springen:

 • Gepensioneerden en mensen die 4/5e tewerkgesteld zijn, zouden vanaf 1 januari 2018 onbelast tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen.
 • Flexi-jobs worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar gepensioneerden.
 • De minimumpensioenen voor mensen met een volledige loopbaan worden met 0,7% verhoogd vanaf 1 januari 2018.
 • Het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) worden opgetrokken.
 • Er komt een pensioenkrediet voor mantelzorgers. Deeltijdse werknemers die hulp geven aan mensen met een verminderde zelfredzaamheid (12 punten op de schaal voor de THAB) kunnen zo gedurende 48 maanden pensioenrechten blijven opbouwen.
 • Er wordt een deeltijds pensioen uitgewerkt: een werknemer zal deels zijn pensioen kunnen opnemen en deels verder kunnen blijven werken met opbouw van pensioenrechten. De hervorming zou uitgewerkt worden tegen 2019.
 • Er komt een volwaardige tweede pensioenpijler voor mensen met een eenmanszaak (zelfstandige natuurlijk persoon).
 • Werknemers zouden voortaan hun werkgevers kunnen vragen om een deel van hun loon in een vrij aanvullend pensioen te storten.
 • De regels voor het fiscaal voordelig pensioensparen veranderen (keuze tussen 30% belastingvoordeel op max. 940 euro of 25% belastingvoordeel op max. 1200 euro).
 • Binnen de pensioenberekening wordt vanaf 2019 de eenheid van loopbaan geschrapt voor alle effectief gewerkte werkdagen. Er zal dus geen plafond meer staan op het aantal effectief gewerkte dagen dat meegerekend wordt in je pensioenberekening.
 • Er komt een aanvullende vergoeding voor oudere werknemers die hun tewerkstelling aanpassen (bv. minder of lichter werk) en daardoor hun loon zien dalen. Dit moet hen aanmoedigen om minder snel volledig op pensioen te gaan.
 • Er komen anonieme tests (‘mistery calls’) bij ondernemingen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.
 • Er komt een gebruiksvriendelijke tariefsimulator om telecomprijzen te vergelijken (internet, televisie, telefonie) en veranderen van operator wordt eenvoudiger.
 • Een bezoek aan de psycholoog wordt vanaf eind 2018 terugbetaald. Er werden extra middelen vrijgemaakt voor het terugbetalen van een kortdurende behandeling voor mensen met matige psychische problemen.

Een overzicht van alle maatregelen van de federale regering vind je in deze presentatie.