09 november 2018

Terugbetaling psycholoog voor 65+: nog niet voor morgen

Eerder dit jaar kondigde minister De Block aan dat een bezoek aan de psycholoog onder bepaalde voorwaarden zou terugbetaald worden voor volwassenen tot en met 64 jaar. De Vlaamse Ouderenraad kaartte dit aan als discriminerend voor ouderen. In haar beleidsnota kondigt minister De Block nu aan dat ze eerst de netwerken tussen zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen op punt wil stellen vooraleer te investeren in de terugbetaling.

Terugblik 26 oktober
09 november 2018

Terugblik studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’

Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseerden de Vlaamse Ouderenraad en het Vlaams Instituut Gezond Leven de studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’. Een 150-tal deelnemers zakten af naar Brussel. We blikken terug op een inspirerende dag waarbij we middenveldorganisaties uit diverse sectoren opriepen om de krachten te bundelen met het doel om ouderen meer te laten bewegen. We vertrokken vanuit 4 contexten: thuis bewegen, bewegen tijdens actieve verplaatsingen, bewegen op het (vrijwilligers)werk en tijdens de vrije tijd (incl.

Angst bij ouderen
09 november 2018

Symposium ‘Angst bij ouderen’: 22 november 2018

Angst, bang, vrees, schrik, ongerustheid, beklemming, bekommernis, benauwdheid, beducht, paniek, … Emoties die iedereen kent, maar die voor ouderen ook andere betekenissen krijgen. Op donderdag 22 november gaat Elder, samen met enkele specialisten, op zoek naar de vele gezichten van angst bij ouderen.

Dementie en psychiatrie
09 november 2018

Studiedag ‘Dementie en psychiatrie’: 19 november 2018

Ook de ouderenzorg wordt geconfronteerd met mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met dementie. Deze bijzondere doelgroep heeft specifieke noden en vraagt om een aangepaste aanpak in het kader van kwaliteitsvolle dienstverlening. Deze studiedag biedt ondersteuning aan al wie nood heeft aan inzicht, kennis én praktische handvatten!

09 november 2018

Gezocht: Bewust kinderloze 60-plussers

Masterstudente Sociale Agogiek Hannelore Stegen is voor haar masterproef op zoek naar 10 bewust kinderloze 60-plussers die willen meewerken aan haar onderzoek.

Ouderenraden
09 november 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert ouderenraden.be

Met als slagzin ‘Inspiratie voor en door lokale ouderenraden’ willen we met ouderenraden.be leden van ouderenraden, gemeentebesturen, ouderenverenigingen en andere geïnteresseerden inspireren, motiveren en informeren. Op deze nieuwe website vind je tal van inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie. Ook nieuws over het lokale ouderenbeleid diepen we verder uit.

Druglijn
09 november 2018

Oproep: Nieuwe vrijwilligers voor de Druglijn

Jaarlijks krijgt de DrugLijn 7 400 oproepen te verwerken via telefoon, skype, mail en chat. De DrugLijn is onderdeel van VAD (Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en geeft informatie en advies over alle vragen rondom alcohol, drugs, medicatie, gokken en gamen. Het is vooral de enthousiaste groep van vrijwilligers die zich hiervoor inzet. En die ploeg wordt versterkt!

02 november 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal klopt derde werkjaar af

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar (september 2017 - augustus 2018). Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Blik samen met ons terug in het nieuwe jaarverslag.

Duurzame Mobiliteit
02 november 2018

Inspiratiedag duurzame mobiliteit: 27 november 2018

Op 27 november 2018 opent het Netwerk Duurzame Mobiliteit in OPEK in Leuven een dag lang een nieuw gemeentehuis waar de organisatie met ‘lokale bereikbaarheid’ aan de slag gaat om de belangrijke uitdagingen van elke gemeente en stad aan te pakken. Gezondheid bijvoorbeeld, maar ook economie, sociaal beleid, jeugdbeleid en milieu... inspiratie voor alle gemeentelijke beleidsdomeinen dus! Iedereen die betrokken is bij het lokale beleid, in welke vorm dan ook, is welkom.

Grijze goesting
02 november 2018

Grijze goesting

Ouderen veranderen niet in aseksuelen zodra ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. ‘Grijze goesting’? Wees er maar zeker van dat ze bestaat. Zorgbedrijf Antwerpen schreef er een gelijknamig boek over. “Tijd dat we dat taboe doorbreken”, klinkt het.