Dementievriendelijk Gent
10 juli 2018

Onvergetelijke Gentse Feesten: 15 en 17 juli 2018

De Alzheimerliga regio Gent, de vriendenkring Domino en Domino vzw bieden tijdens de Gentse Feesten 2 onvergetelijke muzikale namiddagen aan voor mensen met (jong)dementie, hun mantelzorgers, familieleden, vrienden en allen die mensen met dementie een warm hart toedragen.

Angele
10 juli 2018

Ontmoetingsdag dementie: 13 september 2018

Deze ontmoetingsdag staat volledig in het teken van de positieve omgang met personen met dementie. Er zijn interessante sprekers en je maakt kennis met een laagdrempelig en ludiek bordspel.

10 juli 2018

Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven: academiejaar 2018-2019

De vergrijzing leidt tot meer en meer pensioenrechtelijke vraagstukken, die steeds complexer worden. De vragen zijn niet alleen van sociaalrechtelijke aard, maar omvatten ook fiscale, burgerrechtelijke, verzekeringsrechtelijke en financiële aspecten. Net daarom zijn inzichten in en kennis van het pensioenrecht belangrijk. Volgend academiejaar organiseert de rechtsfaculteit van de KU Leuven voor de dertiende keer de bijzondere leergang pensioenrecht, waar het pensioenrecht in brede zin aan bod komt.

woonleefwijzer
10 juli 2018

Vormingreeks 'de rollen van de begeleider wonen en leven': najaar 2018

De animatiefunctie in de woonzorgcentra neemt een frisse wending. Vanaf vandaag spreken we over de Begeleider Wonen en Leven; een uiterst veelzijdige job die zich vertaalt in zes rollen. De krachtlijnen blijven hetzelfde, maar krijgen een ander jasje. Ben je animator of begeleider wonen en leven? Dan kan je deelnemen aan een boeiende vormingsreeks.

Referentiekader dementie
10 juli 2018

Symposium ‘Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’: 25 oktober 2018

Wie dementie heeft, blijft in de eerste plaats een mens: iemand met een unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis, met waarden, verlangens en dromen. Als thuiszorgvoorziening, woonzorgcentrum, ziekenhuis, … begeleid je mensen op een deel van hun traject en ga je samen met hen op zoek naar wat betekenisvol is, naar de meest passende zorg en ondersteuning en de beste woonomgeving. Je gaat voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de persoon met dementie én zijn naasten. Maar wat is nu goede zorg voor iemand met dementie? En hoe breng je dit in de praktijk?

Samen veerkrachtig
10 juli 2018

Samen veerkrachtig: maak een 'veertocht' tussen 1 en 10 oktober 2018

Wandelen een wondermiddel? Da’s misschien een tikkeltje overdreven. Maar wat we wél weten is dat je al wandelend fijne gesprekken kunt hebben met vrienden en familie. Dat je zorgen even van de baan zijn. Dat je rust kunt vinden in de natuur of inspiratie in de stad. Zodat je er terug tegenaan kunt. De partners van de Werelddag Geestelijke Gezondheid roepen daarom op om tussen 1 en 10 oktober een 'veertocht' te maken.

Beestig wijs
06 juli 2018

Seniorenraad Kortenaken is fier op... ‘Beestig Wijs’

De seniorenraad van Kortenaken, het OCMW, de thuiszorgdiensten en de organisatie ‘Beestig Wijs Zorgaanbod’ zijn van start gegaan met een uniek pilootproject. Ouderen die weinig sociale contacten hebben of amper uit hun huis geraken, kunnen voortaan bezoek krijgen van een hond.

06 juli 2018

Oproep voor deelname aan leertraject cultuursensitieve residentiële ouderenzorg

De diversiteit van de bevolking weerspiegelt zich steeds meer in de ouderenpopulatie. We staan aan de vooravond van een nieuw woonzorgdecreet waarin de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal wordt gezet en kwaliteitsvolle zorg voorop staat. Dit kan niet voorbij gaan aan de noodzaak van een meer cultuursensitieve benadering in de residentiële woonzorgvoorzieningen.

Sociale Media
06 juli 2018

Oproep onderzoek naar sociale media bij 65-plussers

Maren Verhoest, student Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent, doet onderzoek naar het gebruik van sociale media bij 65-plussers in Vlaanderen. Deze vragenlijst bevat naast enkele algemene vragen ook enkele vragen over je sociale mediagebruik, je internetvaardigheden en over het terecht kunnen bij vrienden en familie. Neem jij ook deel?

Senioren Slam
06 juli 2018

Neem deel aan de Senioren Slam

Senioren Slam brengt stedelijke jongeren en ouderen samen rond slam, rap en poëzie. Twee opvallende maatschappelijke evoluties zoals 'vergrijzing' en 'verkleuring' sluiten zo een verrassend creatief verbond. Waar kunnen ze elkaar vinden en versterken? De Koninklijke Vlaamse Schouwburg en Urban Woorden organiseren vanaf november 2018 workshops voor ouderen uit Brussel en Leuven en jij kan deelnemen!