Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Visienota's van de Vlaamse Ouderenraad

Visietekst 'Beleidsparticipatie van ouderen'
De Vlaamse Ouderenraad werkte in 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, aangevuld met een specifiek luik toegespitst op de rol van de lokale ouderenraden. De nota benadrukt het belang van de participatie van ouderen aan beleidsvoorbereiding en beleidsbeïnvloeding en vertrekt vanuit de uitdagingen voor de toekomst.
 
Visietekst 'Actief Ouder Worden'
In alle Europese landen leven mensen langer en gezonder. De bevolking vergrijst. Als antwoord op de ‘uitdagingen en kansen’ die deze demografische evolutie meebrengt, wil de Europese Unie in 2012 het ‘Actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties’ promoten. Zij vertrekt daarbij van de definitie van ‘Active ageing’ van de Wereldgezondheidsorganisatie. Concreet wordt dit door de Europese instanties vertaald in volgende doelstellingen: -het terugdringen van vroeg met pensioen gaan: oudere werknemers moeten gestimuleerd worden om langer te blijven werken -het terugdringen van sociale uitsluiting van ouderen door het stimuleren van actieve deelname aan de samenleving -het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen
 
Ouderen en vrijwillige inzet
In Vlaanderen zet één op zes ouderen zich in als vrijwilliger en is eenzelfde aandeel bereid om vrijwilligerswerk te doen. Ter afsluiting van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk belicht de Vlaamse Ouderenraad de specifieke positie en mogelijke problematieken van deze vele ouderen die zich als vrijwilliger inzetten. Er worden aanbevelingen aan de verschillende overheidsniveaus geformuleerd.
 
Visienota '55-plussers in beweging'
In deze visienota presenteren de Ouderensportfederaties en de sportorganisaties (BLOSO, ISB, VSF) hun gezamenlijke visie op sport en bewegen voor ouderen. Met deze aanbevelingen willen de auteurs kansen creëren voor de ouderen om met meer mensen gezondheidswinst te halen uit sport- en bewegingsactiviteiten.
 
Visienota Dienstencentra & ouderenverenigingen 'Van samenspraak naar samenwerking'
Meer dan een jaar geleden begonnen de Vereniging van Vlaamse Dienstencentra, het OOK en de ledenverenigingen met een lokale werking besprekingen over de relaties en de samenwerking op lokaal niveau. Dit was wel nodig om elkaar te steunen ten voordele van de ouderen in de eigen gemeente of stad.
 
Aandachtspunten 'Ouderen zijn IN, dus gebruik voor hen geen termen die OUT zijn'
Het OOK-Vlaamse Ouderenraad heeft enkele aandachtspunten geformuleerd zodat het beeld dat de maatschappij van ouderen voorgeschoteld krijgt, geleidelijk aan kan worden bijgesteld.
 
Beleidsparticipatie van ouderen in Vlaanderen (2002)
Voor het Ouderen Overleg Komitee is een regeling via een decreet voor de ouderenadviesraden reeds jaren een prioritair aandachtspunt.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring