Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Standpunten van de Vlaamse Ouderenraad

Standpunt 2017/1 over de versterking van het internationaal kader voor de mensenrechten van ouderen
Naar aanleiding van 1 oktober lanceerde de Vlaamse Ouderenraad in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen een gezamenlijke oproep om aandacht voor de wereldwijde vergrijzing. Tegelijk publiceerde de Vlaamse Ouderenraad zijn standpunt over de lopende VN-besprekingen rond de vraag hoe de mensenrechten van ouderen beter beschermd kunnen worden. Centrale vraag: is er nood aan een specifiek mensenrechtenverdrag rond ouderen?
 
Standpunt 2015/2 over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen
De Vlaamse Ouderenraad uit zijn bezorgdheid over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen van de Vlaamse en federale regering op ouderen. De Vlaamse Ouderenraad vreest dat de hogere kosten een zware impact zullen hebben op financieel kwetsbare ouderen, en dat deze niet in verhouding staan tot de voorziene compensaties. Tegelijk stelt de Vlaamse Ouderenraad vast dat de impact van de verhoogde uitgaven onzichtbaar zal blijven in de armoedestatistieken. De Vlaamse Ouderenraad pleit dan ook voor bijkomende compenserende maatregelen voor ouderen.
 
Standpunt 2015/1: omtrent woonzorgzones
De Vlaamse Ouderenraad is voorstander van het principe Ďageing well in placeí, waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis en/of in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Hoewel het concept woonzorgzone niet gedefinieerd werd in het Woonzorgdecreet van 2009, verdient het volgens de Vlaamse Ouderenraad meer aandacht gezien het interessante perspectieven biedt op een samenleving die iedereen toelaat maximaal te participeren, ook indien zorg en ondersteuning nodig zijn.
 
Standpunt 2014/1 over het vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse Sociale Bescherming
In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 werd de oprichting van een vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse sociale bescherming aangekondigd, waarin onder andere de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de cliŽnt wordt voorzien. Aangezien verschillende instrumenten die gericht zijn op ouderen deel zullen uitmaken van de Vlaamse Sociale Bescherming, wordt in dit standpunt beargumenteerd dat de Vlaamse Ouderenraad betrokken moet worden bij dit overleg.
 
Standpunt 2012/3 over de commercialisering van de residentiŽle ouderenzorg in Vlaanderen
De Vlaamse Ouderenraad wenst een bijdrage te leveren aan het debat over de organisatie van het residentiŽle ouderenzorgaanbod door publieke (ocmwís), private socialprofit (vzwís) en private commerciŽle zorgaanbieders en heeft daarom op eigen initiatief een standpunt uitgewerkt. Het standpunt werd door de algemene vergadering van 19 december 2012 unaniem goedgekeurd.
 
Standpunt 2012/2: De Lijn: Bus en tram moeten betaalbaar blijven voor alle ouderen
Een goed uitgebouwd en toegankelijk openbaar vervoer garandeert de basismobiliteit voor iedereen, zeker ook voor de ouderen. Het biedt ouderen mobiliteitskansen die cruciaal zijn voor de sociale integratie, sociale en culturele participatie, het behoud van de autonomie en de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Op deze manier draagt het openbaar vervoer bij aan de kansen tot actief ouder worden.
 
Standpunt 2012/1: Een leeftijdsonafhankelijk en efficiŽnt hulpmiddelenbeleid
Voor de Vlaamse Ouderenraad heeft elke persoon met een handicap recht op hulpmiddelen die hem of haar helpen zelfstandig te leven en volwaardig te participeren aan de samenleving. De leeftijd waarop mensen een handicap verwerven, zou van geen belang mogen zijn. Toch kunnen 65-plussers met een nieuwe handicap omwille van hun leeftijd via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geen tegemoetkomingen voor hulpmiddelen krijgen. De Vlaamse Ouderenraad heeft hierover een standpunt ingenomen dat, na consultatie van de lidorganisaties, goedgekeurd werd door de algemene vergadering van 28 maart 2012.
 
Standpunt 2011/1: betreffende leeftijdsdiscriminatie in hospitalisatieverzekeringen
De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat er zich, ondanks de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving, problemen voordoen bij de toegang tot en de betaalbaarheid van de hospitalisatieverzekeringen voor oudere personen. De Vlaamse Ouderenraad bezorgt de bevoegde beleidsmakers en ge√Įnteresseerde instanties daarom graag zijn standpunt in deze materie.
 
Standpunt 2010/1: De verdere ontwikkeling en de financiering van de oudereneducatie
In dit standpunt, dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering op 24 maart, wordt de noodzaak van een behoorlijke uitbouw van de oudereneducatie, in al haar vormen, benadrukt. Het universele recht op leren - een leven lang - geldt ook voor ouderen.
 
Standpunt 2008/3: Geen job (meer), dan ook geen jobkorting!?
Eind februari krijgen alle werkende Vlamingen minstens 250 euro van de Vlaamse regering in de vorm van een jobkorting. Maar heel wat Vlamingen krijgen dit extraatje niet, bijvoorbeeld omdat ze niet werken, gepensioneerd zijn of een vervangingsinkomen krijgen.
 
Standpunt 2008/2: Onderhoudsplicht
Reeds jaren wordt in verschillende kringen gediscussieerd over de onderhoudsplicht van kinderen t.a.v. hun ouders.
 
Standpunt 2008/1: Sociale Visie voor het Europa van de 21ste eeuw
De Commissie Internationaal Ouderenbeleid formuleerde een antwoord op de vraag van de Europese Commissie. De EU wil werken aan een nieuwe sociale visie voor het Europa van de 21ste eeuw. Daartoe schreef ze een publieke raadpleging uit om een goed zicht te hebben op de sociale realiteit.
 
Standpunt 2007/2: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen
Naar aanleiding van de twee hoorzittingen in het federaal parlement over de mogelijke afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen verstuurde het OOK-Vlaamse Ouderenraad een persbericht.
 
Standpunt 2007/1 bij het ontwerpdecreet hervorming Volwassenenonderwijs
Met dit decreet wil minister Vandenbroucke het levenslang leren in Vlaanderen kwalitatief verbeteren. Zowel structuur, financiering als aanbod van het Volwassenenonderwijs in Vlaanderen worden sterk hertekend. Een belangrijk pijnpunt hierbij is de verhoging van het inschrijvingsgeld.
 
Standpunt 2006/1: Mensen zonder papieren
Het OOK - Vlaamse Ouderenraad heeft omtrent dit actueel thema een standpunt geformuleerd.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring