Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Je bent hier: Vlaamse Ouderenraad pers


logo Vlaamse Ouderenraad

PERSBERICHT

Gepost op 26/04/2012Actief ouder worden: een win-win situatie

De visie van de Vlaamse Ouderenraad Het Europees Jaar 2012 rond actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties grijpt de Vlaamse Ouderenraad aan om zijn visie op actief ouder worden te presenteren. Dit gebeurt op 27 april, naar aanleiding van de dag van de intergenerationele solidariteit. De Vlaamse Ouderenraad is ook benieuwd naar de visie van de jongeren die wordt vertolkt door de Vlaamse Jeugdraad.

De vergrijzing van de bevolking doet de laatste jaren veel stof opwaaien. De betaalbaarheid van de pensioenen en de sociale zekerheid, maar ook de druk op de jongere generaties zijn hete issues die vaak aan bod komen. Niet echt positieve verhalen over de toenemende groep ouderen. Als antwoord op die vergrijzing kiest Europa dit jaar ervoor om het actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties te promoten.

Volgens de Vlaamse Ouderenraad kan actief ouder worden inderdaad een adequaat antwoord zijn op de vergrijzingsproblematiek als er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van alle ouderen. Actief ouder worden wordt gezien vanuit de competenties van elke oudere.

Bovendien wil de Vlaamse Ouderenraad benadrukken dat actief ouder worden veel meer is dan langer aan het werk blijven. Evenveel aandacht verdient de bijdrage die ouderen leveren aan de maatschappij onder andere als vrijwilliger en/of mantelzorger. Actief ouder worden gebeurt op verschillende domeinen: niet alleen de zorg voor zichzelf en anderen speelt een belangrijke rol, maar ook de oudere als consument, de oudere die politiek actief wil blijven, de sociale en culturele participatie van ouderen, alsook het levenslange leren. Speciale aandacht vraagt de Vlaamse Ouderenraad voor zorgbehoevende, zieke of gehandicapte oudere personen of ouderen in armoede want ook zij kunnen op hun manier actief ouder worden. Tot slot is actief ouder worden in essentie ook solidariteit tussen de generaties.

Kansen krijgen om actief ouder te worden... impliceert ook voorwaarden om dit te kunnen doen. Hier verwacht de Vlaamse Ouderenraad concrete engagementen van de overheid:
• Sociale beschermingssystemen gebaseerd op intra- en intergenerationele solidariteit
• Het verzekeren van de toegang tot kwaliteitsvolle, betaalbare en toereikende sociale en gezondheidsdiensten tijdens de gehele levensloop
• Een tewerkstellingsbeleid dat reλle kansen geeft aan oudere werknemers
• Een cultuur-, sport- en onderwijsbeleid dat kansen biedt tot actiever ouder worden
• Een mobiliteits- en toegankelijkheidsbeleid dat aandacht heeft voor de specifieke behoeften van ouderen
• Een versterking van de actieve rol van ouderen in de politieke besluitvorming
• Doelgerichte inspanningen om het actief ouder worden te versterken

Op die manier wordt actief ouder worden voor iedereen mogelijk gemaakt. De volledige visietekst vindt u hier.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring